Grienden en Meenten

Informatie n.a.v. ingelaste ledenvergadering

Afgelopen vrijdag 15 oktober heeft een ingelaste ledenvergadering plaatsgevonden. In deze ingelaste ledenvergadering is de huidige situatie binnen het verenigingsbestuur besproken geweest. 
De sfeer was gespannen met vanuit een deel van de leden weinig respect richting zowel secretaris als voorzitter. Meerdere malen ontstond een chaotische situatie waarin aanwezigen elkaar de woorden niet gunden en voorzitter in moest grijpen om de orde te behouden.
Onder de aanwezige leden is besloten geen notulen beschikbaar te stellen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de vanuit de wijk binnengekomen vragen waar u kennis van mag nemen.

Huidige status bestuur
Op dit moment is het voltallige bestuur uit eigen overweging, of door meerderheid gesteld, op non actief. Op deze wijze kunnen er door het bestuur geen activiteiten plaatsvinden tot leden van de vereniging een nieuw bestuur heeft gekozen.

Oproep ingelaste vergadering
Er was veel te doen om deze bijeenkomst waarvoor leden op een korte termijn zijn opgeroepen en het bestuur niet voltallig aanwezig was. Door één van de leden is gekozen artikel 11 lid 2 voor te lezen die betrekking heeft op een reguliere algemene vergadering:
De leden van de vereniging worden tot alle algemene ledenvergaderingen ten minste drie weken tevoren door het bestuur schriftelijk opgeroepen.
Dit artikel is echter niet van toepassing in geval van crisis of incidenten en puur op een de daarin genoemde algemene ledenvergadering.

Omwille van de aard van de situatie is gekozen om, anders dan bij een reguliere algemene ledenvergadering, te kiezen voor een vlot samenzijn. Aangezien de statuten daar niets over vermelden vallen we terug op algemene bepalingen.
bestuurderscentrum.nl: Het bestuur is en blijft verantwoordelijk voor goed bestuur van de vereniging. Het waarborgen van de continuïteit is van groot belang. … 
Of een bestuur … besluit tot het oproepen van een vergadering op een wijze die formeel in strijd is met de geldende regels, bij al deze besluiten staan vertrouwen, draagvlak en tijdige transparante communicatie van richting en tussen bestuur en leden (algemene vergadering) centraal.

Voorwoord van de voorzitter
Voor aanvang van de bijeenkomst is door voorzitter, Jeroen Verschoor, de bijeenkomst geopend met een inleidend verhaal. Deze is hier te downloaden en in te zien.


De informatie op deze pagina kan doorlopend aangepast danwel aangevuld worden op basis van ingekomen vragen.

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.

Bedankt voor uw vertrouwenWellicht heeft u verhalen gehoord waar u vragen over heeft

U kent mij wellicht als voorzitter van bewonersvereniging Grienden en Meenten. Ik heb mij altijd met veel plezier als vrijwilliger ingezet, maar vanwege recente ontwikkelingen moet ik voor mijzelf kiezen en stoppen.
Er is veel gebeurt binnen ons bestuur wat voor mij de reden is om mijn voorzittersschap te beëindigen. De basis ligt hier in een verlies van vertrouwen en na diverse gesprekken blijkt een breuk definitief.
Dit is uiteraard ontzettend jammer en ik hoop op een positieve doorstart van onze bewonersvereniging die luistert en uw belangen behartigd.

U bent van harte welkom om uw vragen aan mij te stellen.
Dit mag per e-mail of bij mij thuis: de koffie staat altijd voor u klaar!