Grienden en Meenten

15 oktober 2021: Ledenvergadering

Wij beseffen dat de uitnodiging voor deze ledenvergadering kort dag is, voor ons is dat ook even slikken. Toch is het onderwerp van dusdanig belang dat een snelle toelichting en daarbij een verzoek aan u als lid van belang is. Mocht er behoefte zijn aan een tweede bijeenkomst zullen wij deze zeker voor u organiseren.

Aanmeldformulier
Omdat het aantal zitplaatsen beperkt is vragen wij u graag om uzelf aan te melden wanneer u deel wilt nemen aan deze ledenvergadering. Indien nodig, of van toepassing, ontvangt u op het door u opgegeven mailadres ter beschikking gestelde informatie.

Algemene mededeling
Op deze bijeenkomst is Martijn Huffnagel, onze penningmeester, helaas verhinderd. Uiteraard is om deze reden overwogen deze bijeenkomst uit te stellen.

Uw bewonersvereniging bestaat uit een door de leden gekozen bestuur. In dit bestuur bestaat op dit moment een oplopend onhoudbare situatie. Om de situatie te doorbreken is het voltallige bestuur momenteel non-actief. Om uw bewonersvereniging een gezonde toekomst te bieden is het kiezen van een nieuw bestuur van primair belang.

Het belang van deze bijeenkomst ligt dan ook in het bepalen van de toekomst van uw bewonersvereniging, vanuit het aanwezige bestuur is het niet de intentie in te gaan op de ontstane situatie. Om deze reden is voortzetting van de vergadering besloten.
Indien er vanuit onze leden relevant inhoudelijke vragen over de ontstane situatie gesteld worden zal hier passend, met respect voor de afwezigheid van Martijn Huffnagel, op geantwoord worden.

Indien nodig zal een tweede vergadering ingepland worden waar het voltallige bestuur in zal deelnemen.

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.

Bedankt voor uw vertrouwenWellicht heeft u verhalen gehoord waar u vragen over heeft

U kent mij wellicht als voorzitter van bewonersvereniging Grienden en Meenten. Ik heb mij altijd met veel plezier als vrijwilliger ingezet, maar vanwege recente ontwikkelingen moet ik voor mijzelf kiezen en stoppen.
Er is veel gebeurt binnen ons bestuur wat voor mij de reden is om mijn voorzittersschap te beëindigen. De basis ligt hier in een verlies van vertrouwen en na diverse gesprekken blijkt een breuk definitief.
Dit is uiteraard ontzettend jammer en ik hoop op een positieve doorstart van onze bewonersvereniging die luistert en uw belangen behartigd.

U bent van harte welkom om uw vragen aan mij te stellen.
Dit mag per e-mail of bij mij thuis: de koffie staat altijd voor u klaar!