Bewonersvereniging Grienden en Meenten

15 oktober 2021: Algemene Ledenvergadering

Wij beseffen dat de uitnodiging voor deze Algemene Ledenvergadering kort dag is, voor ons is dat ook even slikken. Toch is het onderwerp van dusdanig belang dat een snelle toelichting en daarbij een verzoek aan u als lid van belang is. Mocht er behoefte zijn aan een tweede bijeenkomst zullen wij deze zeker voor u organiseren.

Aanmeldformulier
Omdat het aantal zitplaatsen beperkt is vragen wij u graag om uzelf aan te melden wanneer u deel wilt nemen aan deze Algemene Ledenvergadering. Indien nodig, of van toepassing, ontvangt u op het door u opgegeven mailadres ter beschikking gestelde informatie.

Algemene mededeling
Op deze bijeenkomst is Martijn Huffnagel, onze penningmeester, helaas verhinderd. Uiteraard is om deze reden overwogen deze bijeenkomst uit te stellen.

Uw bewonersvereniging bestaat uit een door de leden gekozen bestuur. In dit bestuur bestaat op dit moment een oplopend onhoudbare situatie. Om de situatie te doorbreken is het voltallige bestuur momenteel non-actief. Om uw bewonersvereniging een gezonde toekomst te bieden is het kiezen van een nieuw bestuur van primair belang.

Het belang van deze bijeenkomst ligt dan ook in het bepalen van de toekomst van uw bewonersvereniging, vanuit het aanwezige bestuur is het niet de intentie in te gaan op de ontstane situatie. Om deze reden is voorzetting van de vergadering besloten.
Indien er vanuit onze leden relevant inhoudelijke vragen over de onstane situatie gesteld worden zal hier passend, met respect voor de afwezigheid van Martijn Huffnagel, op geantwoord worden.

Indien nodig zal een tweede vergadering ingepland worden waar het voltallige bestuur in zal deelnemen.


Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.