Bewonersvereniging Grienden en Meenten

Bomen Tiny Forest opgemeten

Rond één uur, maandag 16 december, kwamen ze aanzetten bij het Tiny Forest (klein bosje, ca 15×15 m) in de Oostgriend: 18 leerlingen van groep 5/6 van basisschool De Klaverweide. Onder leiding van leerkracht René Gerritzen kwamen ze de bomen, nu nog scheuten, opmeten. Qua lengte en omtrek. Om op deze manier te leren van de natuur en daarbij betrokken te raken.

De leerlingen kozen per twee een boom uit: een eik, hazelaar, beuk, wilg of populier. Gerritzen: ‘Als het goed is keren we in het voorjaar terug om te zien wat er van de, nu nog, piepkleine boompjes geworden is. Dit is een buitenlokaal, zeg maar, waar we kunnen onderrichten over de natuur, zittend op boomstammen. De jongens en meisjes moeten goed kijken waar ‘hun’ boom staat. Het is toch mooi als ze over enige tijd de verschillende namen van bomen kennen. Veel volwassenen hebben daar vaak moeite mee.’

De sprieten zijn gemiddeld zo’n 1.30 m hoog en nog gering in omtrek. Judith Algra van IVN Natuureducatie helpt de kinderen en vertelt ze een en ander over de bomen en hetgeen een boswachter doet.’ Ook zoeken de scholieren insecten die nabij de boom in wording rondlopen: een spin, worm of pissebed bijvoorbeeld.

IVN heeft een paar jaar geleden het initiatief genomen om tiny forests in Nederland te creëren, met name in stedelijk gebied, om de natuur als het ware naar de mensen te brengen, in de hoop dat er respect ontstaat voor het buitenleven. Algra: ‘Inmiddels zijn er zo’n 200 in ons land, waarvan negen in Almere. Geen stad heeft er zoveel. Waarschijnlijk komt dat omdat men in deze stad gewend is nieuwe projecten van de grond te tillen. Hier in de Oostgriend is een verzameling inheemse bomen neergezet, dat zorgt voor een grote diversiteit, ook qua insecten, vogels en vlinders. De ervaring heeft geleerd dat verschillende bomen, zo dicht bijeen, elkaar harder laten groeien.’

Buurtbewoners Paulina Martin de Kreij en Vera Ubink ontfermen zich over het wel en wee van het bosje, dat ze de Groene Kosmos hebben gedoopt. Binnenkort zal een bord met de naam erop geplaatst worden. Met name Paulina heeft destijds het voortouw genomen om het tiny forest aangeplant te krijgen. De twee zijn blij dat De Klaverweide het stuk omheind groen als het ware geadopteerd heeft. Ze hopen dat meer buurtbewoners betrokken raken bij het tiny forest.

Thijs Wartenbergh

Opmerking plaatsen

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.