Bewonersvereniging Grienden en Meenten

Bouwen voor de buurt

Vanuit het rijk is aangegeven dat er binnen afzienbare tijd in Nederland 1 miljoen nieuwe woningen moeten worden gerealiseerd.

Woonvisie Gemeente Almere 2020 – 2030
Dit vertaalt zich voor Almere, tot 2030, in 24.500 nieuwe woonvoorzieningen in verschillende categorieën huur- & koopwoningen voor zowel binnen als buiten de diverse wijken (woonvisie Gemeente Almere).

Almere Haven (2.850)
Voor Almere Haven betekent dit een planning van circa 2.850 huur- en koopwoningen:
– vrije sector tot en met sociale huur
– starters-, doorstroom-, senioren- en woonzorgwoningen
– verdichte nieuwbouw (binnen de bestaande wijken)
– aangrenzende nieuwbouw

Betrokken uitvoerende partijen (algemeen)
– Gemeente Almere
– Woonstichtingen/coöperaties
– Zorggroep Almere

Betrokken partijen in onze wijken
Gemeente AlmereWoningstichting GoedeStedeZorggroep AlmereWoonzorg FlevolandBewonersvereniging Grienden en Meenten

Een unieke situatie
In oktober 2019 heeft IS Maatwerk, in opdracht van gemeente Almere en Woningstichting GoedeStede, een ontwikkelfestival Grienden en Meenten georganiseerd.

Uitgangspunten waren:
– bewoners actief betrekken bij toekomstige ontwikkelingen in onze wijken
– behoeften en wensen vanuit onze wijken te inventariseren.
De input, uit onze wijken, is door IS Maatwerk in kaart gebracht en nadien met de geïnteresseerde in Buurtcentrum Meenten en Grienden geëvalueerd.

Naar aanleiding hiervan zijn informatiebijeenkomsten (buurtkoffies) georganiseerd.
Voor de buurtkoffies zijn alle bewoners via diverse media uitgenodigd geweest: Wijkkrant De Havenaar, flyers huis-aan-huis, Facebook, website en e-mailnieuwbrief Bewonersvereniging, persoonlijke uitnodiging leden bewonersvereniging en door posters bij o.a. de Jumbo en Karel’s Corner.

Commissies en werkgroepen
Tijdens de buurtkoffies zijn twee commissies en een werkgroep gevormd. Geïnteresseerde wijkbewoners konden zich aanmelden om een actieve bijdrage te leveren in één van de volgende commissies/werkgroep:
1. Commissie Grienden II (groot onderhoud en de renovatieactiviteiten van GoedeStede)
2. Commissie Kadegriend (Woonzorgproject Fraxus)
3. Werkgroep ‘Bouwen voor de buurt’

Doelstelling
Doelstelling van de commissies/werkgroep is de ideeën, intenties en plannen van Gemeente Almere, GoedeStede en Zorggroep Almere te monitoren en te toetsen. Dit vindt plaats aan de hand van de belangen en wensen van wijkbewoners welke tijdens het ontwikkelfestival en de buurtkoffies zijn ingebracht.

De volgende uitgangspunten voor onze wijken zijn hierbij vastgesteld:
1. Respect voor ‘het groene karakter’
2. Behoud van eerstelijns zorg (huisarts, fysiotherapie)
3. Realisatie ‘van groot naar beter wonen’
4. Betekenisvol oud worden
5. Woonmogelijkheden creëren voor onze kinderen

Daarnaast zijn de volgende randvoorwaarden vastgesteld:
1. Elke ontwikkeling, ongeacht de locatie, dient een specifiek doel te hebben
2. Elke ontwikkeling dient een sociaal en/of een maatschappelijke meerwaarde te hebben
3. Elke ontwikkeling dient geen nadelige invloed te hebben op de (woon/leef)omgeving
en de plaatselijke verkeerssituatie

De fasen van ‘Bouwen voor de buurt’
Gedurende het proces doorlopen we diverse fasen, momenteel bevinden wij ons in de vormgevende fase.

1. Voorbereidende fase
In deze fase hebben de betrokken partijen zich georiënteerd op de diverse wensen en mogelijkheden. Met elkaar zijn vervolgens de uitgangspunten vastgesteld.

2. Vormgevende fase
Vervolgens is gezamenlijk gezocht naar invulling en vormgeving van eventuele projecten. De werkgroep maakt zich hard om de input, wensen en belangen van buurtbewoners te waarborgen.

3. Uitvoerende fase
Nadere invulling, vormgeving en besluitnemingen

Bron: Woonvisie Almere 2020 - 2030
Bron: Woonvisie Almere 2020 – 2030

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.