Bewonersvereniging Grienden en Meenten

Breek je nek voorzichtig…

Het is bar en boos, zo slecht als sommige straten verlicht zijn in de Meenten en Grienden. De Oostgriend heeft zo zijn donkere stukken, elders zijn ook zwakke delen, maar de Wilgengriend spant waarschijnlijk wel de kroon. Zeker nu het vroeg donker is, vinden sommige bewoners het onverantwoord en zelfs gevaarlijk om de straat op te gaan. Bijgaande foto geeft een beeld, of eigenlijk juist niet, van hoe het er uit ziet in de Wilgengriend als de lantaarnpalen eenmaal branden.

‘Er hoeft maar ergens een steen los te liggen en je gaat onderuit omdat je simpelweg vrijwel niets ziet als het donker is’, zegt een van de buurtbewoners. Een ander: ‘Als ik dan toch lopend ga, bijvoorbeeld omdat ik in de buurt met iemand heb afgesproken, dan pak ik liever de rijweg. Dat is minder veilig, maar je moet wat.’

Daar weet deze Almeerder zelf alles van, omdat hij een keer in de auto de Wilgengriend binnenreed. Het was ‘s avonds laat, ‘s winters, en dus donker, en net voorbij een bocht had hij bijna twee personen aangereden. ‘Ik schrok me dood’, vertelt hij, ‘de twee hadden donkere kleding aan, wat ze al moeilijk zichtbaar maakte, en vanwege die bocht kreeg ik ze pas op het allerlaatste moment in de gaten. Gelukkig kon ik ze nog net ontwijken.’

De lantaarnpalen staan veelal aan een en dezelfde zijde. Veel ellende zou voorkomen zijn indien de verlichting om en om zou zijn geplaatst: een aan de ene kant van de weg, de volgende aan de andere. Zigzaggend als het ware, waardoor beide trottoirs zouden zijn verlicht. Wellicht was dat destijds een te dure optie, of is er simpelweg niet aan gedacht.

Wat ook niet helpt is dat de lantaarnpalen vlak naast de rijweg staan. Niet onlogisch uit veriligheidsoverwegingen, omdat de straat daarmee verlicht wordt. Nadeel is dat het deel erachter, op de stoep, tot aan de woningen, vrijwel onverlicht is omdat de lantaarnpaal richting de straat schijnt. En dat stuk van de paal tot de huizen is soms wel tien meter. Op sommige plekken kijk je over een afstand van 50 tot 100 meter, in de lengte van de step, simpelweg in een donker gat.

Uw bewonersvereniging Grienden en Meenten heeft de gemeente eerder op deze gevaarlijke (en daarmee tevens – niet onbelangrijk – inbraakgevoelige) omstandigheden gewezen. De gemeente deelde toen mee dat de bestaande situatie niet veranderd kan worden. Aan de achterzijde, de bosrand, is de verlichting trouwens evenmin geweldig.

Thijs Wartenbergh

1 reactie

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.