Bewonersvereniging Grienden en Meenten

Eikenprocessierups slaat toe

De eikenprocessierups slaat hard toe in onze wijken, Grienden en Meenten. Talloze bomen zijn inmiddels voorzien van een waarschuwingslint die bewoners erop attendeert afstand van de bomen te houden.

Ook basisschool De Regenboog ziet zich geconfronteerd met de aanwezigheid van de eikenprocessierups. Ook hier zijn linten gespannen ter waarschuwing. Kinderen en ouders mogen niet op bankjes onder de bomen zitten. 

De rups kan schadelijk zijn voor mens en dier. De insecten hebben diverse stadia van vervellen, waarbij ze op een bepaald moment ook zogenaamde brandhaarden ontwikkelen. Deze vormen een actief verdedigingsmechanisme van de rups. Het zijn juist deze brandharen die gezondheidsrisico’s voor mensen met zich mee kunnen brengen. Wanneer contact met deze brandharen optreedt, kunnen gezondheidsklachten als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan luchtwegen ontstaan.

De gemeente probeert de haarden met de rupsen zo snel mogelijk te verwijderen. Eind mei zijn de bomen in onze wijken met een bestrijdingsmiddel bespoten. Kennelijk werkt zo’n behandeling niet afdoende.

Insecten, vleermuizen en vogels zijn natuurlijke bestrijders van de eikenprocessierups. Door het plaatsen van bijvoorbeeld insectenhotels, vogelhuisjes of door het maken van bloemrijke bermen door een aangepast maaibeleid wordt er een aantrekkelijke leefomgeving voor hen gecreëerd waardoor overlast door de eikenprocessierups kan afnemen.

Thijs Wartenbergh

Opmerking plaatsen

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.