Bewonersvereniging Grienden en Meenten

En toen was er een kale vlakte…

En toen was er geen groene struik meer te vinden achter de huizen van de Oostgriend, de rij waar de nummertelling begint. De ingreep, door het groenbedrijf Donker Groen, was weliswaar aangekondigd, maar toch.

Volgens een van de uitvoerders wordt de plek opnieuw ingezaaid en zal op de nu steppe-achtige grond een grasveld ontstaan. Meegedeeld werd dat de opknapbeurt hard nodig was vanwege het achterstallige onderhoud. ‘Het was een behoorlijke puinhoop’, aldus de uitvoerder. ‘We konden niet veel langer wachten met ingrijpen. Dat was, begreep ik, ook de wens van de direct omwonenden.’ Daarbij speelde het aspect veiligheid zeker een rol.

Thijs Wartenbergh

Opmerking plaatsen

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.