Grienden en Meenten

Gesprek over plannen Kadegriend

De bewonersvereniging Grienden en Meenten heeft samen met een kerngroep van de Kadegriend een constructief locatiegesprek gehad met Mark de Kuster en Fractievoorzitter Ulysse Ellian (beiden van de VVD) over het woon-zorgcomplex aan de Kadegriend. Hiervoor moeten de Party Factory en sportschool Be Active gesloopt worden.

Dat wil zeggen: gesproken is over de plannen hiertoe. Dat voornemen, niets is nog zeker op dit moment, behelst de bouw van een gebouw dat vijf tot acht verdiepingen telt. Direct omwonenden zijn fel gekant tegen zowel de grootte van het gebouw als de hoogte ervan. Zij zien de noodzaak in van de realisatie van een gebouw, maar zij zetten grote vraagtekens bij het naar hun idee kolossale karakter ervan, zo dicht bij hun woningen. Daarom hebben zij de hulp ingeroepen van raadsleden. Mogelijk kunnen die iets betekenen voor de bewoners van de Kadegriend.
De Kuster zal op basis van de bevindingen tijdens dit locatiegesprek de gemeenteraad informeren en bijpraten. Wij zullen u over de verdere ontwikkelingen hieromtrent op de hoogte blijven houden.
Met de eigenaar van de Party Factory is inmiddels overeenstemming bereikt over het verdwijnen van de huidige locatie. Dat heeft Bart van Esch, directeur van vastgoedbedrijf Fraxus en eigenaar van de gebouwen, bevestigd.

Thijs Wartenbergh

Opmerking plaatsen

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.

Bedankt voor uw vertrouwenWellicht heeft u verhalen gehoord waar u vragen over heeft

U kent mij wellicht als voorzitter van bewonersvereniging Grienden en Meenten. Ik heb mij altijd met veel plezier als vrijwilliger ingezet, maar vanwege recente ontwikkelingen moet ik voor mijzelf kiezen en stoppen.
Er is veel gebeurt binnen ons bestuur wat voor mij de reden is om mijn voorzittersschap te beëindigen. De basis ligt hier in een verlies van vertrouwen en na diverse gesprekken blijkt een breuk definitief.
Dit is uiteraard ontzettend jammer en ik hoop op een positieve doorstart van onze bewonersvereniging die luistert en uw belangen behartigd.

U bent van harte welkom om uw vragen aan mij te stellen.
Dit mag per e-mail of bij mij thuis: de koffie staat altijd voor u klaar!