Bewonersvereniging Grienden en Meenten
Gestelde vragen ‘Bouwen voor de buurt’

Gestelde vragen ‘Bouwen voor de buurt’

Hieronder vindt u een overzicht van de vragen die bij ons zijn binnengekomen.

locaties en bebouwing Algemeen
– In hoeverre zijn de plannen tot bouw op de diverse locaties definitief? 

– In hoeverre is het type bouw op de diverse locaties definitief?

– Hoe gaan de op de diverse locaties gebouwen eruit zien, of in hoeverre zijn deze nu bepaald. Graag een visuele schets van de bebouwing zoals deze nu bedacht is.

– Uit hoeveel woonlagen gaan de diverse gebouwen bestaan?

– Er zijn zorgen over de vermeende sociale huurwoningen in de wijk: verloedering van de buurt en het verminderen van het veiligheidsgevoel (verwezen naar verloedering bij de appartementen aan de Jaagmeent). Worden is de huidige plannen woningen voor sociale huur gerealiseerd en op welke locatie?


Locatie A
– er ‘is gehoord’ dat in het vernieuwde gezondheidscentrum begeleid wonen zal ontstaan. Zorg over veiligheid in de wijk vanwege ‘(ex) verslaafden, verwarde mensen, (ex) gedetineerden’.


Locatie B
– Voorheen waren er plannen om met een ondergrondse parkeergarage voldoende parkeergelegenheid te waarborgen, maar ik begreep dat het plan voor een ondergrondse parkeergarage reeds van de baan is?


Locatie C
– Wat gebeurt er met de gymzaal, in de tekeningen is deze niet meer meegenomen?

– Worden de woningen in eerste instantie aangeboden uit mensen uit onze wijk, of komt iedereen in aanmerking?

– Het sportveld verdwijnt helemaal. Van dit sportveld  maken veel (kleine)kinderen,  maar ook volwassenen,  uit de buurt gebruik.  Dit terwijl de meeste speelplekken in de buurt al verdwenen zijn. Wat is het alternatief?


Locatie D
Het Hospice is een uitstekend plan, is die er voor de bewoners van Almere-haven of voor heel Almere.


Locatie H
komt er een doodlopende weg langs de zorgboerderij? En is deze zorgboerderij een kinderboerderij met zorgvragers of iets anders?


Onderwerp: verlies van Groen
– Op basis van de gedeelde kaart wordt al het groen in de wijk voorzien van bebouwing. In hoeverre is er een verdeling bepaald in de plannen (bijvoorbeeld max. 50% van de plannen zal tot uitvoer gebracht worden). Wanneer alle plannen tot uitvoer komen verliest onze wijk zijn groene karakter

– ‘We zijn hier komen wonen omdat Haven en vooral onze wijk nog midden in het groen is, met deze plannen verliezen wij in een keer volledig het groene karakter van onze wijk’

– Waar kan er in de wijk nog gewandeld worden met honden wanneer alles vol wordt gebouwd? Bij verlies van ons groen krijgen we overlast van hondenpoep op de stoep!

– In de afgelopen tien jaar is meer dan de helft van onze bomen in de wijk verloren, wij willen niet nog meer groenverlies! Wat is de compensatie? Eenmaal bebouwd is het groen verloren en is er geen weg meer terug.


Onderwerp: verkeer en veiligheid
– Hoe wordt vorm gegeven aan de stijging van de verkeersbewegingen en hoe behouden we de verkeersluwte in de wijk? Zorg: het aantal verkeersbewegingen is de afgelopen jaren aardig toegenomen waar met enige regelmaat de snelheid wordt overtreden

– (H) Uitsluiten van het feit dat voorzienend verkeer voor de Zorgboerderij door de wijk komt

– Bij de opzet van de wijk is nimmer rekening gehouden met de hoeveelheid verkeer en parkeermogelijkheden in de wijk. Meer bebouwing zorgt voor meer auto’s en verkeer wat met de huidige verkeersbewegingen en parkeermogelijkheden onmogelijk lijkt. Momenteel parkeren al met regelmaat auto’s op stoepen wat onveilige situaties met zich meebrengt.


Ontspanning en evenementen
– Het voetbalveld en het basketbalveld naast de gymzaal wordt, vooral in de warmere maanden van het jaar, actief gebruik gemaakt door jongeren en door het gehele jaar door sportcoaches. Er is dagelijks beweging te zien. Voor jeugdigen is al zo weinig in de wijk en ook de speeltuinen worden leeggetrokken: waarom wordt al het groen en de ontspanningsmogelijkheden uit de wijk ons ontnomen, wat blijft er nog over? (zorg hangjongeren in de wijk, kinderen die steeds meer binnen achter de TV hangen omdat plezier in de wijk ontnomen wordt).

– Door het buurtcentrum wordt tweemaal per jaar gebruik gemaakt van het groene veld en naastgelegen veld voor evenementen en activiteiten. In hoeverre kunnen deze doorgang vinden na bebouwing?

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.