Bewonersvereniging Grienden en Meenten

Gio Vittali neemt afscheid van bewonersvereniging

Hij was commissielid en later voorzitter van bewonersvereniging Grienden en Meenten, opgericht in nauwe samenwerking met de heer Donker, hij was de afgelopen periode adviseur, maar nu, op 75-jarige leeftijd, vindt hij het welletjes: Giovanni, zeg maar Gio, Vittali stopt als nauw betrokkene bij de vereniging. ‘Het is tijd om het stokje door te geven. De jongeren, om het zo maar te zeggen, mogen nu de belangen van de bewoners gaan behartigen’, zegt hij.

‘Het is een mooie tijd geweest,
met veel betrokken bewoners’

Hij zegt sociaal betrokken te zijn (de Almeerder was 34 jaar werkzaam bij de beroepsbrandweer in Amsterdam), iets wat door zijn werk zal zijn versterkt. ‘Ik zat destijds in het bestuur van de sportvereniging bij de brandweer. Je hebt dus al een bepaalde instelling om anderen te helpen als dat nodig mocht zijn. Die situatie deed zich voor in de Grienden en Meenten, vandaar dat ik er op die manier bij betrokken raakte.’

In de jaren 80 en 90 waren er nog voornamelijk huurwoningen in wat toen ook het Legodorp werd genoemd, via woningstichting Goede Stede. Die situatie veranderde halverwege de jaren 90. Gio: ‘We hadden in die begintijd veel contact met Goede Stede en de politie. Met bewoners was er ook vaak een rechtstreekse benadering. Er was een krantje, we gaven informatie over bepaalde ontwikkelingen in de wijk. Wij zeiden soms tegen iemand dat hij, bijvoorbeeld, een berg zand moest weghalen bij zijn huis als dat er een aantal weken bleef liggen. Dat is allemaal wat anders geworden, maar ja, tijden veranderen nu eenmaal.’

De feesten herinnert hij zich met name, goedbezochte bijeenkomsten waaruit de binding met de Grienden en Meenten bleek. Hij ziet nu, zegt hij met enige spijt in zijn stem, een verandering in de buurt. ‘Er is sprake van een verschuiving, een andere mentaliteit. ‘De saamhorigheid en betrokkenheid die er in de begintijd was, mis ik wel eens’, vertelt hij.

Terugkijkend kan hij zeggen een leuke tijd gehad te hebben. ‘De Grienden en Meenten zijn mooie wijken, met een gevarieerde woningbouw en veel groen. Het is niet vreemd dat mensen niet snel verhuizen als ze hier eenmaal zitten. Er zijn woningen voor ouderen, 4- en 5-kamer groot, flatwoningen, er is iets voor jong en oud dus.’ Hoewel hij dus bij de Grienden en Meenten vertrekt, zal hij niet helemaal stil thuis gaan zitten. De brandweer heeft hem benaderd om uitjes te verzorgen voor de veteranen van het korps.

Gio Vittali: ‘De feesten gaven de betrokkenheid met de buurt weer.’

Thijs Wartenbergh

Opmerking plaatsen

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.