Bewonersvereniging Grienden en Meenten
Grienden en Meenten

Grienden en Meenten

De Grienden en Meenten

De Grienden en Meenten vormen het meest oostelijk gelegen woongebied in Almere Haven. Aan de westzijde en aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door de Lange Wetering . De Oosterdreef en de gestapelde woningen aan de Dijkmeent en de Terpmeent vormen de grens in het zuidelijke deel van het gebied De oostgrens ligt in de groenzone langs de bebouwing.

In de wijk De Grienden en Meenten staan circa 1.990 woningen. Hiervan staan 1.003 in de Meenten en 987 in De Grienden. Ongeveer 82% van de woningvoorraad bestaat uit eengezinswoningen en 18% uit gestapelde woningen, de gestapelde woningen zijn vrijwel allemaal geconcentreerd in flats aan de zuidrand van de wijk (Terp- en Dijkmeent).
De woningvoorraad is redelijk gevarieerd. Ongeveer 25% van de woningen heeft een 4 kamerwoning of minder dan 3 kamers. Bijna 30% van de woningen is geen rijtjeswoning en 2,5% van de woningen is vrijstaand. Iets meer dan de helft van de woningen zijn huurwoningen, regelmatig worden er huurwoningen verkocht. De huurwoningen waren oorspronkelijk in beheer van ‘Christelijke woningbouwvereniging Goede Stede’, momenteel is het ‘Woningstichting Goede Stede’.
De woningen zijn grotendeels gebouwd in 1980 en 1981. Tot 1994 zijn er nog regelmatig woningen bij gebouwd, zoals de twee-onder-een-kapwoningen in de Schapenmeent en de groeiend-eigendom-woningen in de Jaagmeent tussen de busbaan en de supermarkt. In de Klavergriend is tussen 1982 en 1990 nog vrijwel elk jaar een woning bijgebouwd.
De trends op het gebied van wonen, zoals vergrijzing en gezinsverdunning zijn ook in de Grienden en Meenten merkbaar. Er wonen dan ook relatief veel ouderen in de wijk, met name in de Grienden.
Aangezien er waarschijnlijk na de huidige vergrijzing een golf van verjonging optreedt in de wijken is het van belang dat de maatschappelijke voorzieningen aanwezig zijn/blijven binnen de wijken (buurthuis, scholen, kinderopvang, apotheek, gezondheidscentrum).

De Grienden en Meenten kent, net als de rest van Almere Haven, een gescheiden verkeersstelsel. Dit verkeersstelsel bestaat uit een auto-ontsluiting, bus-ontsluiting en fietsennetwerk en functioneert goed. Aangezien er geen sprake is van een duidelijke herkenbare structuur is het voor onbekenden moeilijk zich te oriënteren. De bewegwijzeringen zijn hier niet duidelijk in aangegeven.

De Grienden

De Grienden, gebouwd tussen 1980 en 1989, is grotendeels omgeven door groen. De 2.400 bewoners van De Grienden zijn iets ouder dan gemiddeld in Almere. Het merendeel van de in totaal 987 woningen is een rij- of hoekwoning. De wijk bevindt zich ook vlakbij het sportpark De Marken.

De Meenten

De Meenten is een groene wijk die gebouwd is in de jaren tachtig. Er wonen ruim 2200 mensen. In de wijk staan veel rij- en etagewoningen met relatief veel galerijflats: 19% van de 1.000 woningen. Het aandeel huurwoningen is 42%. De Meenten ligt aan de Gooimeerdijk, in het oosten van Almere Haven.

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.