Bewonersvereniging Grienden en Meenten

Grote toeloop bij tweede buurtkoffie

De tweede buurtkoffie in buurtcentrum Meenten en Grienden, afgelopen maandag 3 februari, liet een ongekende opkomst zien. De vele aanwezigen, 80 tot 90 personen, dienden door de overweldigende aanloop in twee zalen, de zogenaamde huiskamer en de keuken, ondergebracht te worden.

De belangstelling kan niet los gezien worden van de vele veranderingen die de wijken de Grienden en Meenten momenteel al ondergaan en de komende jaren zullen ondergaan. De bijeenkomst vond plaats onder auspiciën van bewonersvereniging Grienden en Meenten, in aanwezigheid van diverse deskundigen.

Zo is al enige tijd bekend dat de witte woningen in de Grienden, het Legodorp, over enige tijd in een groot onderhoud worden meegenomen, dat wil zeggen het huurdeel. Omdat bij de vorige samenkomst werd besloten door woningcorporatie Goede Stede dat de bewoners meer inspraak zouden krijgen in de manier waarop de renovatie daadwerkelijk gestalte krijgt, zou er een commissie gevormd worden van huurders.
Die is er inmiddels. Het goede nieuws is verder dat zich ook belangstellenden hebben aangemeld die willen meepraten over de openbare ruimte, zoals het gezondheidscentrum, en de infrastructuur (zoals de verkeersituatie bij basisschool De Regenboog). Zij die zich bij deze betrokken buurtbewoners willen voegen, kunnen dat aangeven via een mail naar bestuur@griendenenmeenten.nl.
Tijdens de buurtkoffie van januari werd bekeken wanneer eventueel het goot onderhoud aan de bestrating zou plaatsvinden. Nu is duidelijk geworden dat deze aanpak niet eerder dan over ongeveer zes jaar van start gaat. Eerst dienen de wijken de Wierden en de Marken aangepakt te worden.
De volgende buurtkoffie vindt plaats op 2 maart, aanvang 19.30 uur, buurtcentrum Meenten en Grienden. Komt u dan weer?
Foto: overzicht van de drukte, afgelopen maandag. Achteraan, met witte trui, Martijn Huffnagel, voorzitter a.i. van bewonersvereniging Grienden en Meenten.

Thijs Wartenbergh

2 reacties

 • Prima verwoord.
  Hoop op veel reacties. Binnen de wijk .Alleen Jammer dat we over 6 jaar pas aan de beurt komen met bestrating en ophoging .

 • Is er een mogelijkheid dat er vandaag nog flyers bij de Klaverweide, Regenboog én nogmaals bij de Jumbo komen te hangen.
  Voor de buurtvergaderingen in het Buurthuis
  Óf anders is hij er digitaal?
  Groeten mevr. Hopman- Lute
  Jaagmeent 155
  Of zou ik er een tiental kunnen ontvangen in mijn brievenbus?

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.