Bewonersvereniging Grienden en Meenten
Historie

Historie

De historie van bewonersvereniging Grienden en Meenten is vergelijkbaar met een drietrapsraket. Via bewonersvereniging Legodorp (1998) naar bewonersvereniging Oost- en Wilgengriend (1999) tot de huidige naamgeving: bewonersvereniging Grienden en Meenten (2001), onze buurt ‘De Meenten’ wordt er vanaf dat moment aan toegevoegd.

De eerste bewoners betrokken in 1981 de huurwoningen (van woningcorporatie Goede Stede) in de Oost- en Wilgengriend. Vanaf de jaren 90 bestaat de mogelijkheid een huis te kopen. De belangen van de huurders werden aanvankelijk behartigd door een bewonerscommissie, één en ander in nauwe samenwerking met Goede Stede. Leefbaarheid, cohesie onder de huurders, onderhoud, veiligheid in de wijk en belangenbehartiging in velerlei opzicht stonden daarbij voorop. In 1998 was de tijd rijp voor een bewonersvereniging die onder andere een breed gedragen convenant wijkbeheer realiseerde.

Klaarstaan voor de bewoners in Grienden en Meenten (totaal ca. 1000 woningen) heeft de afgelopen jaren de boventoon gevoerd. Hierbij hebben het bestuur en de werkgroepen zich beziggehouden met informatie rondom de overstap van huur naar koop, collectieve onderhoudscontracten voor huurders en eigenaren, buurtpreventie, de graffitiwand (langs de busbaan Kolkgriend/Oostgriend), terwijl velen zich ook de buurtfeesten (waaronder het 25-jarig bestaan van de wijk) zullen herinneren.

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.