Bewonersvereniging Grienden en Meenten

Hoe nu verder met de wijk?

Begin 2020 zijn in de wijk een aantal goed bezochte bijeenkomsten gehouden onder de naam buurtkoffie. Tijdens deze bijeenkomsten werd met elkaar gesproken over verschillende onderwerpen, zoals de renovatie van huurwoningen, groenonderhoud en de kansen voor nieuwbouw in de wijk.

Begin 2020 zijn in de wijk een aantal goed bezochte bijeenkomsten gehouden onder de naam buurtkoffie. Tijdens deze bijeenkomsten werd met elkaar gesproken over verschillende onderwerpen, zoals de renovatie van huurwoningen, groenonderhoud en de kansen voor nieuwbouw in de wijk. 

In het voorjaar kwamen deze buurtkoffie’s stil te liggen door het coronavirus. Ook op dit moment is het organiseren van samenkomsten in het buurtcentrum helaas niet mogelijk. Daarom hierbij een schriftelijke update namens bewonersvereniging Grienden en Meenten, woningcorporatie GoedeStede en de gemeente Almere.

Het ontwerpfestival.

Op vrijdag 4 oktober 2019 dachten circa 150 mensen mee over de toekomst van de Grienden. De hoge opkomst is sprekend; veel bewoners wonen al tientallen jaren in deze buurt en zijn trots op, en gehecht aan hun woonomgeving. Echter, het vertrouwen in – met name – de gemeente is laag: daarom heeft het bureau ISMaatwerk, die het festival organiseerde, een ‘Agenda voor de buurt’ opgesteld. Dat werd gedaan met GoedeStede en de bewonersvereniging. De laatste bewaakt de uitvoering ervan. 

Belangrijke punten op deze agenda zijn: onderhoud van wegen en groen, het behoud van zorg in de buurt en een grote wens om meer jongeren- en seniorenwoningen te realiseren. Vooral ouderen willen graag in de wijk blijven wonen. Kijk voor meer info op: www.ismaatwerk.nl/grienden.

Door middel van een reeks van drie flyers; in december, januari/februari en maart informeren we u over het proces tot nu toe, de overwegingen en hoe nu verder? We hopen u in het nieuwe jaar weer in het echt te kunnen ontmoeten!

Buurtbijeenkomsten 

Vanuit het ontwerpfestival is het idee voor een buurtkoffie voor de Grienden en de Meenten ontstaan. Een moment waarop betrokken bewoners geïnformeerd worden en kunnen meedenken over ontwikkelingen in hun wijk. Vijf van dergelijke samenkomsten hebben in de periode november 2019 – maart 2020 plaatsgevonden. Deze werden goed bezocht en hadden een aangename en constructieve sfeer.

Werkgroepjes

De buurtkoffie’s hebben geleid tot de vorming van verschillende werkgroepjes van bewoners. Zo is een groepje samengesteld die samen met GoedeStede heeft meegedacht over de renovatie van de zogenaamde ‘witte woningen’ in de Grienden. Een tweede werkgroep heeft gedurende de zomermaanden eveneens met GoedeStede gesproken over de mogelijke ontwikkellocaties in de wijk. Ook is een derde groep ontstaan naar aanleiding van het plan van Woonzorg Flevoland en ontwikkelaar Fraxus aan de Kadegriend.

Even voorstellen: Martijn Huffnagel van de bewonersvereniging

Martijn woont sinds ‘94 aan de Jaagmeent en is sinds 3,5 jaar actief voor de bewonersvereniging. Hij vertelt over zijn ervaring met de werkgroep over ontwikkellocaties: ‘Maandelijks gaan we in gesprek. Ik vind dat erg positief omdat ik merk dat het ertoe doet. Er wordt echt geluisterd naar de inbreng van de werkgroep en dit wordt verwerkt in de plannen. Ik ben niet bang voor nieuwe ontwikkelingen in de wijk, maar het is wel belangrijk dat er veel aandacht is voor de kwaliteit van de wijk en zaken als parkeren en verkeersveiligheid. De werkgroep behartigt de belangen van de wijkbewoners en stuurt bij’. 

Vriendelijke groet, Martijn Huffnagel.

(Bewonersvereniging), Han van Diepen (GoedeStede) en Yvonne Eggermont (Gemeente Almere). Als u naar aanleiding van deze flyer vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met de bewonersvereniging op emailadres: Bestuur@grienden-en-meenten.nl of kijk op grienden-en-meenten.nl.

Thijs Wartenbergh

Opmerking plaatsen

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.