Grienden en Meenten

Huisartsenzorg ‘Oost’ gegarandeerd

De toekomst van gezondheidscentrum Oost en de plannen om de kantoren en bedrijven aan de Kadegriend te slopen en daarvoor in de plaats zorgappartementen voor ouderen te realiseren, waren de belangrijkste thema’s tijdens de Buurtkoffie op 2 maart in buurtcentrum Grienden en Meenten.

De gemoederen liepen daarbij soms hoog op. Niet onlogisch, handhaving, al is het alleen ‘s ochtends, van de huisartsenpost in Oost wordt als waardevol en tevens noodzakelijk gezien in de Grienden en de Meenten. Ter geruststelling: de medische zorg zoals die nu in de huidige, beperkte vorm bestaat, blijft gehandhaafd. Dat werd door diverse betrokkenen bevestigd. De vraag is alleen: wordt die zorg geleverd vanuit het gezondheidscentrum of mogelijk elders vandaan? Wordt het gebouw eventueel gesloopt en komt er iets anders voor in de plaats? Een gebouw met meerdere etages? Enige omwonenden kondigden al aan ‘daar in ieder geval voor te gaan liggen’.
Conclusie: we hebben het over een onderzoek naar meerdere opties. Het gebouw wordt immers slechts ten dele benut na de reorganisatie van Zorggroep Almere (eigenaar gebouw en grond). Efficiënt is dat niet.
Klachten, maar ook positieve ervaringen, kwamen tevens naar voren over de telefonische bereikbaarheid van gezondheidscentrum De Haak, (nu ‘Almere Haven’, dat als centraal punt fungeert bij de communicatie). Dat laat nogal te wensen over, volgens sommigen. Lange wachttijden, niet terugbellen: het zou liggen aan een nieuw telefoonsysteem, telecue. Daarop komen dagelijks 600 telefoontjes binnen. Toegezegd werd dat alles op alles wordt gezet om de klachten weg te nemen, c.q. te verminderen. Het is nu vooral nog ‘finetunen’.
Het een en ander kan niet los worden gezien van een opzet waarbij gekeken wordt naar een complex met daarin wonen, zorg, hospice en seniorenwoningen, al dan niet op de locatie van het huidige buurtcentrum. Ook dat wordt bestudeerd, om niet te zeggen dat dit denken zich in een oriënterende fase bevindt. Bewonersvereniging Grienden en Meenten vindt het geheel – met name het gezondheidscentrum – dermate belangrijk dat er een aparte commissie meedenkt en meepraat over dit onderwerp.
De Clientenraad liet bij mondje van Jan van Straaten weten dat nog niets definitiefs is beslist over Oost en dat ‘niemand zich voorlopig gek moest laten maken’.

Buurtkoffie
De volgende buurtoffie staat gepland op 6 april, met als thema de energietransitie. Daarbij zal zeker aan de orde komen hoe de Grienden en Meenten ‘van het gas af gaan’. Komt er een warmtenet voor in de plaats? Belangstellenden zijn om 19.30 welkom (inloop vanaf 19.00 uur).


Thijs Wartenbergh

Opmerking plaatsen

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.

Bedankt voor uw vertrouwenWellicht heeft u verhalen gehoord waar u vragen over heeft

U kent mij wellicht als voorzitter van bewonersvereniging Grienden en Meenten. Ik heb mij altijd met veel plezier als vrijwilliger ingezet, maar vanwege recente ontwikkelingen moet ik voor mijzelf kiezen en stoppen.
Er is veel gebeurt binnen ons bestuur wat voor mij de reden is om mijn voorzittersschap te beëindigen. De basis ligt hier in een verlies van vertrouwen en na diverse gesprekken blijkt een breuk definitief.
Dit is uiteraard ontzettend jammer en ik hoop op een positieve doorstart van onze bewonersvereniging die luistert en uw belangen behartigd.

U bent van harte welkom om uw vragen aan mij te stellen.
Dit mag per e-mail of bij mij thuis: de koffie staat altijd voor u klaar!