Grienden en Meenten

‘Informatie naar bewoners Kolkgriend minimaal’

Er staat nogal wat te gebeuren wat nieuwbouw betreft, in de Grienden en vooral op de twee grasvelden tussen buurthuis Meenten en Grienden en de busbaan, op de grens met de Oostgriend. Omwonenden Sylvia Smeekes en Carla van der Kruijff, beiden woonachtig aan de Kolkgriend, met uitzicht op de twee locaties, maken zich inmiddels grote zorgen over de bouwplannen. ‘Onze onbelemmerde blik op die plekken is straks weg en er zal een toename van verkeer zijn. Wat zal dit alles met de waarde van onze huizen doen’, vragen zij zich af.

update 2021-03-02: Inmiddels zijn wij geinformeerd over het feit dat de plannen voor locatie B (Buurtcentrum) voor geruime periode in de ijskast worden gezet. De exacte periode is nog niet gecommuniceerd maar is naar verluid 5 jaar of langer. In de tussentijd zal het buurtcentrum gerenoveerd gaan worden. Houd onze pagina met updates voor de meest recente informatie in de gaten.

De twee hebben maandag 1 maart gefolderd in de wijk om anderen te attenderen op de nodige informatie die op de website van onze bewonersvereniging staat (grienden-en-meenten.nl) vermeld over de initiatieven van dit project, officieel ‘Groei in de Grienden’ geheten. Sylvia en Carla hopen daarmee te bereiken dat zoveel mogelijk wijkbewoners hun zegje doen over de voornemens van de gemeente, in samenwerking met woningcorporatie GoedeStede.

Anders, is hun mening, wordt door de instanties gedacht dat alles wel in orde is. En dat is het volgens de twee niet. Waarschijnlijk zal niet iedereen even betrokken zijn bij de plannen, zeker als je er een eind vandaan woont. Maar, menen Sylvia en Carla, anderen zal het toch ook aan het hart gaan dat er opnieuw een flinke hap groen uit de wijk wordt genomen. En dat is in het verleden al vaker gebeurd. ‘Zo teren we verder in op het groen’, zeggen ze. Een van de twee speelvelden voor hun huis, met daaraan gekoppeld een betegeld gedeelte en basketbalveld, wordt volop benut, met name door voetballers.

Ze stellen nauwelijks geïnformeerd te zijn over de plannen, om niet te zeggen dat die informatie minimaal is geweest en dat ze zich nogal overvallen voelen. Ze zijn weliswaar bij een bijeenkomst in De Regenboog geweest onder leiding van ISMaatwerk, maar daar werd volgens hen de nadruk op huurwoningen gelegd. Er zou toen weinig duidelijkheid zijn geweest over de opzet voor de groengebieden bij hun woning.

Ook de hoogte van de nieuwbouw verontrust ze. Waarschijnlijk gaat die drie woonlagen tellen. Helemaal zeker is dat nog niet. Enkele buurtbewoners praten in het voortraject mee met de gemeente en GoedeStede en kunnen suggesties aandragen.

‘Samen staan we sterk’, besluiten ze. Zij die ook hun mening willen geven, al dan niet hun ongerustheid of ongenoegen over de ideeën willen uiten, kunnen dat doen via:

bestuur@grienden-en-meenten.nl.

Uw reactie graag zsm geven. Op woensdag 3 maart staat opnieuw een bijeenkomst gepland met de gemeente en GoedeStede. Dan kunnen de meningen van buurtbewoners worden meegenomen.

Meer info over de bouwplannen: Status project ‘Groei in de Meenten’.

Foto: Een van de twee grasvelden, dat voor het buurthuis, dat volgens de plannen bebouwd gaat worden.

Thijs Wartenbergh

Opmerking plaatsen

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.

Bedankt voor uw vertrouwenWellicht heeft u verhalen gehoord waar u vragen over heeft

U kent mij wellicht als voorzitter van bewonersvereniging Grienden en Meenten. Ik heb mij altijd met veel plezier als vrijwilliger ingezet, maar vanwege recente ontwikkelingen moet ik voor mijzelf kiezen en stoppen.
Er is veel gebeurt binnen ons bestuur wat voor mij de reden is om mijn voorzittersschap te beëindigen. De basis ligt hier in een verlies van vertrouwen en na diverse gesprekken blijkt een breuk definitief.
Dit is uiteraard ontzettend jammer en ik hoop op een positieve doorstart van onze bewonersvereniging die luistert en uw belangen behartigd.

U bent van harte welkom om uw vragen aan mij te stellen.
Dit mag per e-mail of bij mij thuis: de koffie staat altijd voor u klaar!