Bewonersvereniging Grienden en Meenten

Update vanuit de werkgroep Ontwikkellocaties

Midden februari heeft u een flyer in uw brievenbus ontvangen van de werkgroep ontwikkellocaties. Meerdere bewoners hebben zich naar aanleiding van deze flyer tot de bewonersvereniging gewend met vragen en zorgen.
Uw vragen zijn verzameld en voorgelegd aan de werkgroep. De werkgroep heeft naar aanleiding van deze vragen een aantal belangrijke zaken op een rij gezet en is ingegaan op de reacties vanuit de wijk.

Wie zijn de werkgroep Ontwikkellocaties?
De werkgroep bestaat uit zes betrokken bewoners uit de wijk waarvan Martijn Huffnagel vertegenwoordiger is van bewonersvereniging Grienden en Meenten en Han van Diepen van GoedeStede. De werkgroep begrijpt uw vragen en deelt ook uw zorgen.
ISMaatwerk is de organisatie die in 2019, in opdracht van de Gemeente Almere en GoedeStede, een ontwerpfestival in de Grienden heeft georganiseerd en ter afronding van deze opdracht in 2020 nog wel betrokken is geweest bij de eerste buurtkoffies. Hieruit is onze werkgroep voortgekomen.

Doelstelling werkgroep
De voornaamste reden dat in het voorjaar van 2020 deze werkgroep is gevormd, is dat wanneer er plannen komen om de wijken te verbeteren, deze ook echt aansluiten bij de behoefte en wensen van onze buurtbewoners. Zo zijn wij met GoedeStede o.a. in gesprek over het behouden van de gezondheidszorg in de wijk. Ook dat is namelijk een grote wens van veel buurtbewoners. Het is mogelijk om dit een plek te geven in de nieuwe plannen, zeker wanneer er ook nieuwe seniorenwoningen komen en er dus (veel) vraag blijft naar zorg in de wijk.

Waarom denken wij na over ontwikkellocaties in de Grienden en Meenten?
In Almere Haven wonen relatief veel ouderen waardoor de vraag: ‘hoe kunnen we gezond, prettig en gezamenlijk ouder worden in de wijk?’ relevant is. Dit bleek ook tijdens het ontwerpfestival en de buurtkoffies: er kwam een (grote) wens vanuit de buurtbewoners naar voren om in de wijk meer jongeren- en seniorenwoningen te realiseren. Juist voor jongeren én ouderen die in de wijk willen blijven wonen. Tevens kwam ook nadrukkelijk de vraag naar voren ‘hoe kunnen we onze zorgvraag en de gezondheidszorg behouden voor onze wijk?’.
Hiernaast is landelijk de woningnood groot; er wordt gesproken over het bouwen van één miljoen woningen om de woningnood op te lossen de komende jaren. Ook in Almere speelt dit probleem. Deze vraag, landelijk en lokaal, is zo groot dat verwacht kan worden dat er sowieso nieuwbouwontwikkelingen zullen komen. Ook in onze wijk; op korte termijn of verder in de toekomst. Deze vraag willen wij graag voor zijn en denken daarom ook na over mogelijke ontwikkellocaties in belang van onze buurt.

Hoe heeft de werkgroep invloed?
Een voorbeeld om dit duidelijk te maken. Het gebouw van het gezondheidscentrum staat nu grotendeels leeg. Wanneer de Zorggroep Almere besluit om deze locatie te verkopen aan een commerciële partij hebben wij als buurtbewoners weinig tot geen invloed op wat er gerealiseerd gaat worden. Dit kunnen bijvoorbeeld dure twee onder één kap koopwoningen zijn of grote appartementen. Door nu samen met woningcorporatie GoedeStede, en partners zoals de Zorggroep Almere en de gemeente Almere, na te denken over ontwikkelingen hebben we op voorhand wel invloed op deze nieuwbouw mogelijkheden.

Antwoord op uw vragen
De door u gestelde vragen zijn door de bewonersvereniging bij de werkgroep aangeleverd. De volledige brief inclusief de door de werkgroep gegeven antwoorden kunt u downloaden en lezen.

Op zoek naar de meest recente informatie over het project ‘Groei in de Grienden‘?
Op deze pagina plaatsen wij alle informatie met betrekking tot de toekomstplannen in onze wijk.

Bewonersvereniging Grienden en Meenten

Opmerking plaatsen

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.