Grienden en Meenten

Inspraak bij opknappen ‘witte woningen’

Bewoners uit de Oostgriend en Wilgengriend krijgen inspraak in de aanpak van hun (huur)woning. De huidige aanpak van bijvoorbeeld de Oevergriend, een intensieve opknapbeurt na 40 jaar, kent dit meepraten niet, of althans in veel mindere mate. ‘Medezeggenschap vinden wij belangrijk. We willen profiteren van de kennis die de bewoners van hun huis hebben’, liet een woordvoerder van woningcorporatie Goede Stede, eigenaar van de huurhuizen, maandagavond 6 januari tijdens de eerste buurtkoffie (voortaan iedere eerste maandag van de maand) in buurtcentrum Meenten en Grienden ten overstaan van belangstellende buurtbewoners als toelichting weten.

De aanwezigen keken hier enigszins van op. Waarom was dit dan niet eerder gedaan, bij de aanvang van de renovatiewerkzaamheden, zodat anderen ook hadden kunnen profiteren van die inspraak? Goede Stede gaf aan dat het huidige project een rijdende trein is die niet te stoppen is. Men was echter intern bij het bedrijf tot inzicht gekomen dat bewoners het beste kunnen aangeven wat zij graag aan hun woning veranderd/verbeterd willen zien. Zij wonen er tenslotte en kennen hun onderkomen als geen ander.

Teneinde de wensen bijeen te brengen zijn enige buurtbewoners nodig die daarover gaan meepraten. Het is de bedoeling dat op 2 maart, tijdens de buurtkoffie van die maand, de stand van zaken omtrent het meepraten voor wijkbewoners kan worden meegedeeld. Vervolgens kan dit worden verwerkt in de aanpak van de ‘witte woningen’, die in september/oktober van start gaat. Eigenaren van een koopwoning kunnen – al dan niet met een bepaalde korting – eveneens participeren door een en ander aan hun woning te laten doen, werd door Goede Stede gemeld.

Meepraten over de grote renovatie, daar is dus een commissie van enige buurtgenoten voor nodig, maar de bewonersvereniging kan zelf ook wel enige betrokken mensen uit de Grienden en Meenten gebruiken die als ‘ogen en oren van de wijk’ kunnen dienen. Het bestuur van de vereniging kan niet alleen de kar trekken, zo werd door secretaris Martijn Huffnagel naar voren gebracht. ‘We staan de komende tijd voor nogal wat ingrijpende activiteiten in de Meenten en Grienden: de grote opknapbeurt van de woningen, de plannen om wonen, zorg en welzijn te integreren in een nieuw project op de plek van het buurtcentrum, warmtenet/stadsverwarming, het oplossen van gevaarlijke verkeerssituaties bij met name de Regenboog, een ingrijpende opknapbeurt van de openbare ruimte (wellicht over vijf jaar) en zo is er nog wel het een en ander. Genoeg te doen dus.

Wat betreft het oplossen van gevaarlijke verkeersproblemen bij De Regenboog en elders: op donderdag 16 januari (16.30 uur, verzamelen bij gezondheidscentrum Oost) is er een zogenaamde schouw: dan kunnen omwonenden van het gezondheidscentrum en De Regenboog samen met deskundigen rondlopen en kijken wat echt als eerste aangepakt moet worden.

Aangaande de plannen voor een gecombineerde bouw van wonen, zorg en welzijn: meepraten door buurtbewoners, verenigd in een commissie, is essentieel, aldus Goede Stede. ‘Dat is de sleutel tot een verdere voortuitgang’, zo werd gezegd. Alles verkeert nog in een onderzoekende fase: hoeveel woningen moeten het worden bijvoorbeeld? 30? 50? Meer? Hoe hoog moet gebouwd worden? 3-hoog? Dat hangt weer af van de grondexploitatie.
Van een financieel plaatje is nog lang geen sprake. Eerst maar eens inventariseren wat de wensen zijn. Ontwerp maken, overeenstemming bereiken, bestemmingsplan aanpassen, door de gemeenteraad krijgen. We zijn dan zeker ergens in 2025 voor iets definitiefs op tafel ligt, was de mening van de GS-afvaardiging.
Volgende buurtkoffie 3 februari, 19.30 uur, buurtcentrum Meenten en Grienden.

Thijs Wartenbergh

1 reactie

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.

Bedankt voor uw vertrouwenWellicht heeft u verhalen gehoord waar u vragen over heeft

U kent mij wellicht als voorzitter van bewonersvereniging Grienden en Meenten. Ik heb mij altijd met veel plezier als vrijwilliger ingezet, maar vanwege recente ontwikkelingen moet ik voor mijzelf kiezen en stoppen.
Er is veel gebeurt binnen ons bestuur wat voor mij de reden is om mijn voorzittersschap te beëindigen. De basis ligt hier in een verlies van vertrouwen en na diverse gesprekken blijkt een breuk definitief.
Dit is uiteraard ontzettend jammer en ik hoop op een positieve doorstart van onze bewonersvereniging die luistert en uw belangen behartigd.

U bent van harte welkom om uw vragen aan mij te stellen.
Dit mag per e-mail of bij mij thuis: de koffie staat altijd voor u klaar!