Grienden en Meenten

Kom maandag naar de buurtkoffie!

Om mee te beginnen: een goed, gezond en gezellig 2020 toegewenst.
Het is kort dag, maar de bewonersvereniging Grienden en Meenten nodigt u uit maandag 6 januari om 19.30 uur aanwezig te zijn in buurtcentrum Meenten en Grienden bij de eerste van hopelijk een lange, maandelijkse reeks: de buurtkoffie. De bedoeling is dat het contact tussen u en de bewonersvereniging versterkt wordt. Zodat kan worden ingespeeld op wat er in de wijk leeft. En u kunt dat het beste aangeven.

U kunt laten weten wat u stoort in de wijk, wat er veranderd zou moeten worden, wat echt verbetering behoeft. U mag natuurlijk ook laten horen wat er juist zo leuk is in de wijk. De bijeenkomst is er vooral op gericht om u mee te laten praten over de toekomst van de Meenten en Grienden en welke suggesties u daarbij kunt aandragen. Ongetwijfeld zullen het gezondheidscentrum Oost en de slechte verlichting in grote delen van de Meenten en Grienden aan de orde komen. Dat zijn twee onderwerpen waar veel bewoners vaak over praten.

Niet alleen zullen bestuursleden van de bewonersvereniging aanwezig zijn om aan te horen wat u te zeggen heeft. Ook zijn de gemeente Almere, woningcorporatie Goede Stede en IS Maatwerk vertegenwoordigd. Zo mogelijk kan een opmerking van u direct beantwoord worden, anders wordt een bepaalde kwestie uitgezocht en kan in een later stadium een antwoord verwacht worden.

Noteert u alvast de datum voor de volgende buurtkoffie? Dat is 3 februari, weer om 19.30 uur. U kunt er rekening mee houden dat u iedere maandagavond van de maand welkom bent in het buurtcentrum.

Thijs Wartenbergh

Opmerking plaatsen

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.

Bedankt voor uw vertrouwenWellicht heeft u verhalen gehoord waar u vragen over heeft

U kent mij wellicht als voorzitter van bewonersvereniging Grienden en Meenten. Ik heb mij altijd met veel plezier als vrijwilliger ingezet, maar vanwege recente ontwikkelingen moet ik voor mijzelf kiezen en stoppen.
Er is veel gebeurt binnen ons bestuur wat voor mij de reden is om mijn voorzittersschap te beëindigen. De basis ligt hier in een verlies van vertrouwen en na diverse gesprekken blijkt een breuk definitief.
Dit is uiteraard ontzettend jammer en ik hoop op een positieve doorstart van onze bewonersvereniging die luistert en uw belangen behartigd.

U bent van harte welkom om uw vragen aan mij te stellen.
Dit mag per e-mail of bij mij thuis: de koffie staat altijd voor u klaar!