Bewonersvereniging Grienden en Meenten

Kom meepraten over toekomst van uw wijk De Grienden

Heeft u het liefst nieuwe woningen op de plek waar nu het gezondheidscentrum Oost staat? Of wilt u deze voor de wijk de Grienden belangrijke voorziening een andere bestemming geven? Of moet het gebouw, zoals nu, ten dele als huisartsenpost benut blijven? U kunt de ideeën die u daarover heeft spuien tijdens een zogenaamd Ontwerpfestival op vrijdag 4 oktober.

Woningstichting Goede Stede e is eigenaar van woningen in de Grienden. Aan de woningen wordt momenteel groot onderhoud verricht of dat zal de komende jaren starten. De gemeente heeft het groot onderhoud voor de wegen, parkeerplaatsen, stoepen en het groen op het programma staan. Dit wil de gemeente het liefst na de werkzaamheden van Goede Stede uitvoeren.

De Grienden is een van de prettigste woonbuurten in Almere. De bewoners beoordelen hun buurt boven gemiddeld goed en geven aan gehecht te zijn aan hun buurt en betrokken bij hun buren. Wist u dat de woonduur in De Grienden gemiddeld het langst is van alle buurten in Almere? Kortom uw buurt is een bijzondere buurt en u als bewoner, maar ook de gemeente Almere en de woningstichting, willen graag dat de buurt dat blijft en dat ontwikkelingen in de buurt bijdragen aan het behoud van de huidige kwaliteiten en bijdragen aan groei en verbetering waar dit nog mogelijk is.

Goede Stede en de gemeente willen dat de ‘nieuwe’ Grienden een buurt wordt waar iedereen prettig kan blijven wonen en samenleven en waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van duurzame energie. Tenslotte kijken Goede Stede en de gemeente Almere of een aantal gebouwen in de directe omgeving, die op termijn vrijkomen (zoals onder andere het gezondheidscentrum) een andere bestemming kunnen krijgen. Misschien biedt dit mogelijkheden voor nieuwe woningtypen en/of nieuwe voorzieningen in de buurt.

Wie heeft er meer verstand van wonen in de Grienden dan u als bewoners? Een uitnodiging aan jong en oud om ideeën, initiatieven, ervaring en kennis te brengen. De gemeente en GoedeStede zijn benieuwd naar uw ideeën voor de toekomst van wonen, groen, energie, samenleven en zorg. Daarom hebben zij aan bureau ISMaatwerk gevraagd om een plan te maken waar u als bewoner belangrijke bouwstenen voor levert tijdens een Ontwerpfestival. Welke leeftijd u heeft, speelt daarbij geen rol. We zijn allemaal jong geweest en we willen allemaal gezond en prettig oud worden.

Iedereen heeft verstand van wonen en zijn/haar woonomgeving. Iedereen woont immers ergens en weet vanuit die ervaring wat wel en wat niet werkt in de omgeving. Hoe is het nu om in de Grienden te wonen? Wat vindt u er fijn en wat mist u? Zorg, nu of in de toekomst, waar denkt u dan aan? Hoe houden we het geld in de buurt? Kunnen we als bewoners een eigen onderneming starten? Heeft u creatieve ideeën of initiatieven voor de gebouwen in de omgeving die leeg komen? Hoe ziet de Grienden eruit zonder aardgas?

Naar die ervaringen, kennis en ideeën is het ISMaatwerkteam op zoek tijdens een Ontwerpfestival op vrijdag 4 oktober a.s. waarvoor we alle bewoners, omwonenden, senioren en jongeren, ondernemers en overige betrokkenen uit de Grienden en omgeving uitnodigen om mee te doen

Iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van de Grienden is welkom bij het Ontwerpfestival. Het festival begint om 16.00 uur en duurt tot 21.00 uur. In de tussenliggende tijd zijn er een serie workshops en gesprekken over allerlei onderwerpen die over de toekomst van de Grienden gaan. Hoe laat en hoe lang u komt, is helemaal aan u. Een half uurtje meedoen is net zo belangrijk voor het eindresultaat dan het hele Ontwerpfestival mee te maken. Eén ding weet u zeker: als u komt, telt uw mening mee!

Het Ontwerpfestival op 4 oktober vindt plaats in basisschool IKC de Regenboog, Klipgriend 1, Almere. De presentatie van het plan is op dinsdag 8 oktober van 19:30 tot 21:00 in Buurtcentrum Meenten & Grienden, Jaagmeent 189.

Woningstichting Goede Stede e is eigenaar van woningen in de Grienden. Aan de woningen wordt momenteel groot onderhoud verricht of dat zal de komende jaren starten. De gemeente heeft het groot onderhoud voor de wegen, parkeerplaatsen, stoepen en het groen op het programma staan. Dit wil de gemeente het liefst na de werkzaamheden van Goede Stede uitvoeren.

De Grienden is een van de prettigste woonbuurten in Almere. De bewoners beoordelen hun buurt boven gemiddeld goed en geven aan gehecht te zijn aan hun buurt en betrokken bij hun buren. Wist u dat de woonduur in De Grienden gemiddeld het langst is van alle buurten in Almere? Kortom uw buurt is een bijzondere buurt en u als bewoner, maar ook de gemeente Almere en de woningstichting, willen graag dat de buurt dat blijft en dat ontwikkelingen in de buurt bijdragen aan het behoud van de huidige kwaliteiten en bijdragen aan groei en verbetering waar dit nog mogelijk is.

Goede Stede en de gemeente willen dat de ‘nieuwe’ Grienden een buurt wordt waar iedereen prettig kan blijven wonen en samenleven en waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van duurzame energie. Tenslotte kijken Goede Stede en de gemeente Almere of een aantal gebouwen in de directe omgeving, die op termijn vrijkomen (zoals onder andere het gezondheidscentrum) een andere bestemming kunnen krijgen. Misschien biedt dit mogelijkheden voor nieuwe woningtypen en/of nieuwe voorzieningen in de buurt.

Wie heeft er meer verstand van wonen in de Grienden dan u als bewoners? Een uitnodiging aan jong en oud om ideeën, initiatieven, ervaring en kennis te brengen. De gemeente en GoedeStede zijn benieuwd naar uw ideeën voor de toekomst van wonen, groen, energie, samenleven en zorg. Daarom hebben zij aan bureau ISMaatwerk gevraagd om een plan te maken waar u als bewoner belangrijke bouwstenen voor levert tijdens een Ontwerpfestival. Welke leeftijd u heeft, speelt daarbij geen rol. We zijn allemaal jong geweest en we willen allemaal gezond en prettig oud worden.

Iedereen heeft verstand van wonen en zijn/haar woonomgeving. Iedereen woont immers ergens en weet vanuit die ervaring wat wel en wat niet werkt in de omgeving. Hoe is het nu om in de Grienden te wonen? Wat vindt u er fijn en wat mist u? Zorg, nu of in de toekomst, waar denkt u dan aan? Hoe houden we het geld in de buurt? Kunnen we als bewoners een eigen onderneming starten? Heeft u creatieve ideeën of initiatieven voor de gebouwen in de omgeving die leeg komen? Hoe ziet de Grienden eruit zonder aardgas?

Naar die ervaringen, kennis en ideeën is het ISMaatwerkteam op zoek tijdens een Ontwerpfestival op vrijdag 4 oktober a.s. waarvoor we alle bewoners, omwonenden, senioren en jongeren, ondernemers en overige betrokkenen uit de Grienden en omgeving uitnodigen om mee te doen

Iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van de Grienden is welkom bij het Ontwerpfestival. Het festival begint om 16.00 uur en duurt tot 21.00 uur. In de tussenliggende tijd zijn er een serie workshops en gesprekken over allerlei onderwerpen die over de toekomst van de Grienden gaan. Hoe laat en hoe lang u komt, is helemaal aan u. Een half uurtje meedoen is net zo belangrijk voor het eindresultaat dan het hele Ontwerpfestival mee te maken. Eén ding weet u zeker: als u komt, telt uw mening mee!

Het Ontwerpfestival op 4 oktober vindt plaats in basisschool IKC de Regenboog, Klipgriend 1, Almere. De presentatie van het plan is op dinsdag 8 oktober van 19:30 tot 21:00 in Buurtcentrum Meenten & Grienden, Jaagmeent 189.

Thijs Wartenbergh

Opmerking plaatsen

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.