Bewonersvereniging Grienden en Meenten
Mutaties in bestuur bewonersvereniging

Mutaties in bestuur bewonersvereniging

Beste leden van Bewonersvereniging Grienden en Meenten en alle medebuurtbewoners,

AFTREDENDE BESTUURSLEDEN:

Er hebben zich enige mutaties voorgedaan in de samenstelling van ons bestuur. Onze penningmeester Eveline Wigmans had vorig jaar reeds aangegeven na 20 jaar trouwe dienst haar bestuursfunctie op termijn te willen neerleggen. Per 1 juli a.s. wordt dit, helaas voor ons, een feit. Wij bedanken haar hierbij alvast hartelijk voor haar trouwe inzet die zij in die periode heeft getoond: een tijdsbestek waarbij zij de financiën van onze vereniging uitstekend heeft behartigd.

Daarnaast hebben wij als bestuur ons op 4 mei jl. helaas genoodzaakt gezien het vertrouwen op te zeggen in ons algemeen bestuurslid Ilse Burggraaf. Als gevolg daarvan hebben wij haar per direct uit haar functie(s) binnen de vereniging ontheven. Uiteraard betreuren wij dit zeer. Wij zullen haar enthousiaste inzet die ze de afgelopen jaren heeft getoond en waarvoor wij haar hierbij hartelijk danken, zeker missen.

DAAROM EEN DRINGENDE OPROEP VOOR NIEUWE BESTUURSLEDEN:

Mede als gevolg van deze wijzigingen in het bestuur zijn wij naarstig op zoek naar twee personen die deze vacante posities kunnen innemen. Een van hen beschikt dan bij voorkeur over de nodige administratieve kennis voor de functie van penningmeester. Met deze aanvullingen kan een nieuw dagelijks bestuur worden gevormd.

Daarnaast hopen wij dat twee of drie inwoners van onze wijken zich willen aanmelden als algemeen bestuurslid.

VOORTBESTAAN VAN DE BEWONERSVERENIGING EN DE INFORMATIEAVONDEN:

Om het voortbestaan van de bewonersvereniging Grienden en Meenten te kunnen blijven waarborgen is het vinden van nieuwe bestuur kandidaten absoluut noodzakelijk!

Alleen met een volwaardig bestuur kunnen wij als vereniging de belangen van al onze leden optimaal blijven behartigen maar ook die van u als bewoners van De Grienden en Meenten zoals bij o.a. de Buurtkoffiebijeenkomsten. Dat is juist nu zo belangrijk in verband met de diverse renovaties van onze wijken, die ten dele al zijn uitgevoerd of binnenkort van start gaan, en toekomstige (her)ontwikkelingen die ons te wachten staan.

Wij hopen dat wij met dit bericht u hebben mogen overtuigen van zowel het belang als de urgentie van een voltallig bestuur en op uw bereidwilligheid om de lege plekken aan de bestuurstafel in te nemen.

Met belangstelling en enthousiasme zien wij uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Martijn Huffnagel,

Thijs Wartenbergh

Opmerking plaatsen

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.