Bewonersvereniging Grienden en Meenten

Plan voor Kadegriend aangepast

Fraxus Vastgoedontwikkeling, dat aan de Kadegriend na sloop van het huidige pand een project met 110 eenheden voor hulpbehoevenden wil ontwikkelen, heeft een eerder voorstel voor de realisatie van dit gebouw na protesten van bewoners aangepast. In dit scenario krijgt het deel aan de Jaagmeent geen zeven of acht lagen, maar vijf, en wordt het tevens iets opgeschoven richting Oosterdreef. De aanvankelijke hoogte van dit deel van het project – en de daaraan gekoppelde schaduwvorming- was een doorn in het oog van omwonenden.

Verder wordt bij de veranderde aanpak het middelste deel van vijf naar drie lagen gebracht. Het deel aan het water, zeven lagen hoog, heeft in het gewijzigde voorstel meer afstand tot de bestaande woningen door het volume in te korten én op te schuiven (middels overkragingen) richting het water en de Oosterdreef. Dit heeft Fraxus laten weten. Een delegatie van bewoners wordt hier vanavond (do) over geïnformeerd.

Het gaat om een voorlopig plan. Het wordt dit najaar gepresenteerd. Met de hierboven genoemde suggesties gaat de projectontwikkelaar in op het beoogde volume (scenario), met de bedoeling de betrokkenen gedurende het ontwerpproces mee te nemen. Het bedrijf benadrukt dat het nieuwe plan nog niet verder uitgewerkt is dan wat nu getoond wordt (hierbij de link voor meer info hierover: https://fraxus.nu/kadegriend). Vragen met betrekking tot details over o.a. materialisatie, indeling, geluid, parkeren etc. kunnen op dit moment in het proces nog niet beantwoord worden. 

Bij de afbeelding: zicht op het beoogde gebouw, nog een voorlopig scenario, vanaf de Jaagmeent richting Oosterdreef.

Thijs Wartenbergh

1 reactie

  • Niet geheel onbelangrijk is te noemen dat Fraxus tot nu toe alle feedback van de Commissie Kadegriend volledig heeft genegeerd. Ook met de door de Commissie aangevoerde bezwaren aan de politiek zoals aan gemeenteraadsleden en een gesprek met de betreffende Wethouder heeft Fraxus tot nu toe niets gedaan.
    Aan het feit dat de Commissie Kadegriend het mandaat heeft van alle bewoners van de gehele Kadegriend heeft Fraxus geen boodschap en legt alle gevoerde communicatie compleet naast zich neer en erkent de commissie NIET!

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.