Bewonersvereniging Grienden en Meenten

Plannen voor nieuwbouw in vooral De Grienden

De komende jaren staat de wijken De Grienden en in mindere mate De Meenten ingrijpende wijzigingen te wachten wat betreft nieuwbouw. Het betreft plannen. Definitief zijn deze voornemens nog niet. Binnenkort zullen bewoners hierover worden geïnformeerd.

Helemaal nieuw zijn de ideeën niet. Tijdens een eerdere Buurtkoffie, dit soort bijeenkomsten zal vermoedelijk volgende maand, oktober, worden hervat, werd al een en ander bekendgemaakt over de bouwplannen. Zoals de voorgenomen sloop van het gezondheidscentrum Oost. Daarvoor in de plaats komen appartementen van driehoog. De huisartsen vinden een nieuw onderkomen in het pand van HerSenz – naast het buuetcentrum – of in de nieuwbouw nabij hetzelfde buurtcentrum.

Ook al aangekondigd was een grondige wijziging rondom het buurtcenrtrum Meenten en Grienden, met daarvoor in de plaats een buurtonderkomen en eveneens appartementen, wellicht voor ouderen. Ook bekend is de komst van een nieuw pand aan de Kadegriend, bedoeld voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Omwonenden ageren hier nog tegen. Het voorlopig ontwerp ervoor, een verkenning, werd al gepresenteerd. Aan de andere kant van de weg wacht Jumbo nog even met de geplande uitbreiding.

Minder bekend zijn de plannen voor appartementen op een plek naast de gymzaal aan de Kolkgriend, langs de busbaan, en op een golvend terrein, verstopt in het groen en ingeklemd tussen de Oostgriend en de Grasmeent/Schapenmeent (zie afbeelding).

Het nieuwbouwproject is een opdracht van Gemeente Almere aan woningbouwstichting GoedeStede. Dit in het kader van het groeiplan Almere waarin bepaald is dat er binnen afzienbare tijd 4.500 nieuwe senior- en starterswoningen binnen de Gemeente moeten worden gerealiseerd.

Thijs Wartenbergh

3 reacties

  • Slecht idee. Om het ene gebouw te vervangen door een andere met een vergelijkbare voetprint is geen probleem. Maar als ons dorpskarakter wordt aangetast is dat een heel slecht idee. Almere blijf kijken naar de woonwensen van de wijk.

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.