Bewonersvereniging Grienden en Meenten

Status project ‘Groei in de Meenten en Grienden’

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de toekomstplannen in onze wijk. Deze pagina zal regelmatig van nieuwe informatie voorzien worden, indien u op de hoogte wilt blijven is het zodoende handig om zo nu en dan deze pagina te raadplegen.

Nadat in onze wijk een folder verspreid is geweest over de ontwikkelingen in onze wijk hebben wij opgeroepen om al uw vragen op papier te zetten en is door ons toegezegd deze vragen neer te leggen bij de verantwoordelijke commissie (GoedeStede, Gemeente Almere en enkele buurtbewoners). Het overzicht van de vragen kunt u hier inzien.
Dat u zorgen heeft over de huidig gedeelde plannen begrijpen wij uiteraard, wij krijgen daar ook veel berichten over. Hoewel wij graag van u horen hoeft u ons daarover niet te informeren: houdt onze website in de gaten om geïnformeerd te blijven.

In 2019 zijn alle bewoners van onze wijken Meenten en Grienden uitgenodigd geweest om met elkaar het gesprek aan te gaan en mee te denken over de toekomst van onze wijk.
Sindsdien heeft u hierover geluiden vanuit de wijk kunnen horen en bent u wellicht geïnformeerd over de ontwikkelingen die gaan plaatsvinden, misschien heeft u ook de bijeenkomsten in het buurtcentrum bezocht en uw stem laten horen.
Na enkele bijeenkomsten heeft ISMaatwerk, in opdracht van Gemeente Almere en GoedeStede, in nauw overleg met een door de wijk samengestelde commissie een plan op tafel gelegd. Dit plan krijgt steeds meer vorm en natuurlijk zult u hierover een mening hebben: die horen wij graag!

In de week van 21 februari is door uw bewonersvereniging de door ISMaatwerk opgestelde flyer huis-aan-huis bezorgd. Dit was een tweede flyer in een reeks van drie, de eerste flyer is hier terug te lezen.

In de flyer wordt een plattegrond getoond die niet duidelijk en volledig de huidige plannen weergeeft. Wanneer u de kaart in vogelvlucht ziet wordt dit een stukje duidelijker:

(beeld als gepubliceerd eind 2019, recent beeld is opgevraagd en nog niet geleverd)


Locatie A – Huidig gezondheidscentrum
Locatie van het huidige gezondheidscentrum. Op deze locatie (A) is het plan opgesteld een appartementengebouw voor jongeren en ouderen te realiseren. Dit gebouw heeft drie woonlagen en is ruimer opgezet dan het huidige oppervlak van het gezondheidscentrum.
De huidige apotheek zien wij in deze tekening niet meer terug.
Op deze locatie zijn momenteel nog geen parkeerplaatsen ingetekend:

(beeld als gepubliceerd eind 2019, recent beeld is opgevraagd en nog niet geleverd)


Locatie B – Buurtcentrum
Voor locatie B is ons bekend gemaakt dat er, zeker de komende 5 jaar, geen plannen zijn voor aanzienlijke aanpassingen zoals in de tekeningen getoond. We kunnen voor nu gerust zijn dat alle plannen voor deze locatie in de ijskast staan en voor nu enkel een renovatie van het huidige buurtcentrum zal plaatsvinden. Zodra wij hier meer informatie over ontvangen informeren wij u op deze pagina.

Locatie C – (Sport)veld / Gymzaal Grienden
Het achterliggende grasveld (C) betreft het sportveld waar momenteel gebruik van wordt gemaakt door buurtbewoners om een balletje te trappen, sportcoaches, waar de graffitimuur staat met hangplek voor jongeren en de (huidige) gymzaal.
Deze locatie is niet langer opgenomen in de plannen voor ontwikkeling in onze wijk en zal zodoende ook voor de wijk behouden blijven.

Locatie D
Achter de busbaan vinden wij vervolgens de groenstrook die grenst aan de Oostgriend en Grasmeent (D). Op deze locatie zullen naar alle waarschijnlijkheid, anders dan nu ingetekend, twee appartementenblokken bestaande uit 3 of 4 woonlagen verrijzen:

(beeld als gepubliceerd eind 2019, recent beeld is opgevraagd en nog niet geleverd)

Locatie E – Binnentuinen
Bouwplannen op deze locatie zijn voorlopig niet meer aan de orde.

Locatie H
Achterin onze wijk, in ons park achter de Oostgriend en Grasmeent, zal een zorgboerderij komen. Nadere details over de zorgboerderij zijn ons nog niet bekend.

Wij hebben reeds aangegeven zo snel mogelijk de meest recente plannen en beelden te willen ontvangen om u een duidelijk beeld te kunnen geven van de huidige status van het ontwikkelplan in uw en onze woonomgeving.

Historische publicaties
5 maart 2021: Update vanuit de werkgroep ontwikkellocaties
1 maart 2021: Informatievoorziening naar bewoners Kolkgriend minimaal
5 december 2020: Hoe nu verder met de wijk?
24 september 2020: Plannen voor nieuwbouw in vooral De Grienden
17 juni 2020: Gesprek over plannen Kadegriend
20 april 2020: Als het weer kan gesprek Kadegriend
17 maart 2020: Buurtkoffie 6 april afgelast
13 maart 2020: Notulen buurtkoffie 2 maart
3 maart 2020: Huisartsenzorg ‘Oost’ gegarandeerd
27 februari 2020: Nieuwe buurtkoffie op 2 maart
19 februari 2020: Omwonenen schrikken van plan
4 februari 2020: Grote toeloop bij tweede buurtkoffie
4 oktober 2019: Veel ideeën voor De Grienden aangedragen
2 oktober 2019: Kom meepraten over de toekomst van uw wijk De Grienden

Overige informatie:
Website van ISMaatwerk
Bestemmingsplan Grienden, Meenten en Oostrand

Bewonersvereniging Grienden en Meenten

4 reacties

  • de ene keer gaat het om een kleinschalige kinderboerderij dan is het weer een zorg boerderij. wat wordt het nou en daarop aansluitend , het is een kwestie van tijd voordat daar naar toe een openbare weg moet komen en dan is dat gebied ontsloten voor bebouwing. ik krijg dus sterk de indruk dat er hier een heel slinks spelletje wordt gespeeld

  • De verkeersdrukte in de wijk is al hoog, hoe gaan ze dat oplossen met al die uitbreidingen.

    Op het grasveld bij de gymzaal zijn zo veel jongeren aan het sporten waar moeten zij naar toe ? Beweging is goed maar moet wel dicht bij huis mogelijk zijn.

  • Dat er bij locatie A geen parkeerplekken komen vind ik onbegrijpelijk! Er is nu al te kort aan parkeerplekken dus laat staan als er nog een flat van 3 verdiepingen komen!!
    Ik woon er pas en was hier niet goed van op de hoogte maar ben het er niet mee eens dat er een jongerenflat komt!

  • Tevens, wat voor plannen qua bebouwing dan ook op locatie D lijkt mij zeer onwenselijk.

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.