Grienden en Meenten
Uw mening over voortzetting van uw bewonersvereniging

Uw mening over voortzetting van uw bewonersvereniging

Op 31 oktober heeft u, indien wij uw e-mailadres hebben, van ons een e-mail ontvangen waarin toelichting werd gegeven over de huidige situatie binnen onze bewonersvereniging. Wellicht bent u ook aanwezig geweest tijdens de ingelaste ledenvergadering op 15 oktober.
Voor een stabiele voortzetting met een bestuur die namens u de belangen van onze bewoners mag behartigen is uw mening van groot belang: aangezien de bestuursleden door u gekozen worden horen wij graag hoe u de toekomst van Bewonersvereniging Grienden en Meenten voor ogen heeft.

Wat valt er te kiezen?
In feite zijn er vier keuzes waaruit u kunt gaan kiezen:

 1. Voortgang van de vereniging waarin Martijn Huffnagel het bestuur opnieuw vorm zal gaan geven
 2. Voortgang van de vereniging waarin Jeroen Verschoor het bestuur opnieuw vorm zal gaan geven.
  Ons jaarplan voor 2022 kunt u hier downloaden en inzien.
  Dit bestuur zal gaan bestaan uit in ieder geval 5 bestuursleden waarvan één huurder. Tevens zijn er twee kandidaat bestuursleden, waarvan wederom één huurder.
  Ook is er een kwaliteitscommissie toegevoegd, bestaand uit één van de grondleggers van onze bewonersvereniging. Deze borgt gemaakte afspraken en voortgang. 
 3. Voortgang van het bestuur waarin een voltallig nieuw bestuur aangesteld wordt.
  Indien dit uw keuze is wordt u als bestuurslid aangesteld en verzocht mee te werken aan de werving en aanstelling van nieuwe bestuursleden
 4. Beëindiging van de vereniging.

En hoe dan verder?
Dat is afhankelijk waar u als leden de meeste stemmen op gaat geven. Uiteindelijk zal, bij voortzetting, voor 1 januari 2022 een nieuw bestuur gevormd moeten gaan worden.
Een nieuw bestuur moet vervolgens gaan bestaan uit minstens drie dagelijkse bestuursleden, idealiter aangevuld met twee algemene bestuursleden, waarvan minstens één huurder.
Uiteraard wordt u de komende periode door ons op de hoogte gehouden, wordt zo snel mogelijk de uitslag van deze stemming aan u bekend gemaakt en de nieuwe bestuursleden aan u voorgesteld.
In een volgend algemene ledenvergadering, na vorming van het bestuur, kunt u persoonlijk kennis maken met de nieuwe bestuursleden en tevens uw mening over het nieuw gevormde bestuur met ons delen.

Tot 20 november was het mogelijk uw stem door te geven. Uw stem kon zowel telefonisch, via onze stemlijn, als via het formulier op onze pagina doorgegeven worden.
Wij danken een ieder voor zijn gegeven stem!

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.

Bedankt voor uw vertrouwenWellicht heeft u verhalen gehoord waar u vragen over heeft

U kent mij wellicht als voorzitter van bewonersvereniging Grienden en Meenten. Ik heb mij altijd met veel plezier als vrijwilliger ingezet, maar vanwege recente ontwikkelingen moet ik voor mijzelf kiezen en stoppen.
Er is veel gebeurt binnen ons bestuur wat voor mij de reden is om mijn voorzittersschap te beëindigen. De basis ligt hier in een verlies van vertrouwen en na diverse gesprekken blijkt een breuk definitief.
Dit is uiteraard ontzettend jammer en ik hoop op een positieve doorstart van onze bewonersvereniging die luistert en uw belangen behartigd.

U bent van harte welkom om uw vragen aan mij te stellen.
Dit mag per e-mail of bij mij thuis: de koffie staat altijd voor u klaar!