Bewonersvereniging Grienden en Meenten

Uw bewonersvereniging

Bewonersvereniging Grienden en Meenten stelt zich tot doel de belangen te behartigen voor zowel huurders als kopers van woningen in de Grienden en Meenten. Daarnaast stelt zij zich tot doel de leefbaarheid in de wijk te bewaken en te verbeteren. Dit doet zij samen met de bewoners en de convenantpartners.

1. Activiteiten ontplooien en coördineren die de Grienden en Meenten ten goede komen
2. Het verlenen van service (vraag- en klachtbehandeling, doorverwijzing naar de juiste instanties)
3. Het verspreiden van informatie door middel van nieuwsbrieven
4. Het zorgdragen voor, maken en bewaken van afspraken met de convenantpartners, die belast zijn met het onderhoud en leefbaarheid van de wijk.
Het bestuur van de vereniging is de spreekbuis voor alle bewoners van (voormalige-) GoedeStedewoningen uit de Grienden en Meenten.


Het bestuur bestaat per april 2018 uit:
Jeroen Verschoor, waarnemend voorzitter
Martijn Huffnagel, secretaris
Eveline Wigmans, penningmeester
Ilse Burggraaf, algemeen bestuurslid

De vereniging heeft een samenwerkingsovereenkomst (convenant) afgesloten met:
Gemeente Almere, Dienst Stedelijk Beheer
Politie Flevoland, district Almere, kantoor Almere-Haven
Bewoners Belangen Vereniging “GoedeStede”

Wat doet de vereniging

Leefbaarheid:
Het jaarlijks houden van een schouw (zowel overdag als ’s avonds) in elk deel van de wijk (samen met de convenantpartners en bewoners);
groenonderhoud/renovatie; grootonderhoud van bestrating, perken en riolering;
parkeren, bewegwijzering en sluipverkeer;
surveillance door de politie in de wijk (o.a. gericht op het foutparkeren en vandalisme);
kunst in de wijk;
vuilcontainers en zwerfvuil;
(buren-) overlast vragen en klachten worden besproken met Dienst Stedelijk Beheer, De Schoor, de Politie en GoedeStede;
revitalisering Oostrand Almere-Haven;

huurdersbelangen
Vragen en klachten met betrekking tot de woning worden besproken met de wijkbeheerder/wijkconsulent van GoedeStede tijdens het kwartaaloverleg. Mogelijk oplossingen worden besproken, uitgevoerd en daarna gecontroleerd;
(Groot) onderhoud; Verkoopbeleid ( o.a. welke huurwoningen en vormen van kopen);
Toewijzigingsbeleid;
Zelf Aangebrachte Voorzieningen beleid (ZAV-Beleid)
ABC-boekje (Service abonnement)
Servicekosten

kopersbelangen Begeleiding bij de aankoop van de huurwoning, d.m.v.
– informatie verstrekking over de koopprocedure
– informatie over bestaande klachten aan woningen;
– bij koopaanbod van een grote groep huurwoningen
– aanbieden van onafhankelijk hypotheekadvies
– collectieve taxaties
– collectieve aankoopkeuringen Collectieve contracten voor:
– jaarlijks onderhoud CV-ketel(geiser)
– riool- en afvoerreiniging
– 1 x per 2 jaar dakgotenreiniging onderzoek naar andere collectieve onderhoudscontracten Voorafgaand aan collectieve aanbiedingen onderzoek naar prijs/kwaliteitverhouding; Collectief (groot-)onderhoud en schilderwerk.

Algemeen:
Onderzoek naar veiligheid van de woning;
Doorverwijzen van bewoners naar de juiste instanties;
Het houden van bewoners(discussie-)avonden;
Het uitgeven van informatie door middel van nieuwsbrieven;
Onderzoek naar het beleven van het wonen en woonomgeving;
Ontwikkelingsplan Kustzone/Oostrand Almere Haven
Klachten be- en afhandeling
Onderhoud tuinen voor senioren- en mindervalide bewoners
Project Tuinenonderhoud (voor mindervalide en senioren bewoners)

Bewonersvereniging Grienden en Meenten

3 reacties

  • ik kan niet vinden waar ik mijn gegevens kan veranderen dus bij deze

    daarnaast vind ik het een slechte zaak dat er niet ergens een link is om adres en mail gegevens te kunnen veranderen met vriendelijke groet H Pors

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.