Bewonersvereniging Grienden en Meenten
Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Bouwen voor de buurt – Algemeen

Wat zijn tot nu toe de resultaten van de bemoeienissen van de werkgroep?
De werkgroep heeft een nadrukkelijke rol gehad bij:
A. De verdeling senioren versus starterswoningen
B. Locaties
C. Massabeheersing (Bijv. hoogte en/of aantallen van de appartementencomplexen)
D. Voorkoming van verkeersontsluiting van Overgooi met de Grasmeent en Oostgriend
E. Beperkingen van infrastructurele belastingen

Onze rol is het algemene wijkbelang, dus voor alle bewoners te behartigen.
Als werkgroep hebben wij als leidraad de kernpunten (A en B) gevolgd.

Wat is de planning?
Afhankelijk van de Corona ‘beperkingen’ hopen wij medio september 2021 een aantal informatiebijeenkomsten te kunnen organiseren. Na deze informatiebijeenkomsten zal de werkgroep de input vanuit de wijk en de haalbaarheid hiervan verder evalueren en vormgeven. Een en ander zal verder worden uitgewerkt voor bestuurlijke besluitvorming in het najaar 2021.
Een eventuele vroegst mogelijke start bouw zal dan najaar 2022 zijn.

Uit hoeveel woonlagen gaan de gebouwen bestaan?
De voorstellen die er nu liggen verschillen van 2 tot maximaal 5 bouwlagen. Overal is rekening gehouden met (de hoogte van) de omliggende woningen.
Een vraag die veel gesteld werd, ging over de hoogte van het gebouw op de locatie van het huidige gezondheidscentrum. Het voorstel op deze locatie is gelijk aan de omliggende woningen en het bestemmingsplan: 3 bouwlagen (begane grond en 2 verdiepingen) met nagenoeg hetzelfde grondoppervlak als het bestaand gebouw.

Worden in de huidige plannen woningen voor sociale huur gerealiseerd?
Ja, in de huidige voorstellen zijn nieuwe woningen in eerste instantie voor sociale huur gepland. Op deze manier kan de doorstroom in de wijk bevorderd worden. De mogelijke verdeling tussen sociale huur en eventueel middel dure huur kan in overleg met de wijk nog worden bepaald en zal daarna ook voorgelegd worden aan de gemeente. Hierbij richt de werkgroep zich op de huidige bewoners van de Meenten en Grienden.

Verkeer en veiligheid
De zorgen rondom verkeersveiligheid en parkeren begrijpen en delen wij. Dit heeft zeker onze aandacht.
Het aankomende Groot Onderhoud van de openbare ruimte (onder andere de straten, parkeerplaatsen, fiets- en voetpaden) biedt mogelijkheden in de wijk. Door de gemeente in een vroeg stadium te betrekken bij de voorstellen kan er gezamenlijk nagedacht worden over de optimale verkeers- en parkeeroplossingen. Deze kunnen vervolgens worden meegenomen tijdens het Groot Onderhoud.

Ontspanning en evenementen
Er zijn geen plannen (meer) voor de locatie B (buurtcentrum) en locatie C (gymzaal, voetbal- en basketbalveld). Huidig gebruik en activiteiten kunnen, wat dat betreft, onverminderd doorgang vinden.

Informatieverschaffing

Zodra er concrete ideeën en plannen zijn voorbereid met betrekking tot een van de projecten dan zullen gemeente, GoedeStede en/of Zorggroep Almere de informatie publiceren op de website van Bewonersvereniging Grienden en Meenten (https://grienden-en-meenten.nl/bouwen-voor-de-buurt) en vervolgens de directe omgeving rondom dit project uitnodigen voor een inspraakmeeting om deze met de direct betrokkenen te delen en aan hen voor te leggen.

Het streven is om dit te doen na de zomervakantie 2021
Wordt dan verdeeld over 2 dagen met een middag en avondprogramma, 4 dagdelen in totaal. De presentatie wordt dan: eerst een meer algemeen deel; dan iets over het totaal van de 4 deelplannen; en, als laatste per keer één van de vier locatie uit te lichten. Mensen kunnen dan ook specifiek een dagdeel/deelplan uitkiezen.
Zodra de agenda hiervoor bekend is zullen alle betrokkenen geïnformeerd worden.

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.