Bewonersvereniging Grienden en Meenten
Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Locatie H – De groene kamer

Inspelend op de toenemende behoefte aan WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en WLz (Wet Langdurige zorg) in en voor de wijk, heeft Zorggroep Almere hier in samenwerking met GoedeStede een bijzonder concept ontwikkeld:
– Een unieke combinatie van huisvesting en dagbesteding
– Voor ouderen met en zonder zorgvraag
– Een dagopvang en dagbesteding in het kader van WMO en Wlz
– Een tijdelijke opvang (eerstelijnsverblijf) en nachtopvang van ouderen die zelfstandig wonen
– Tevens mogelijkheid anderen, met en zonder zorgvraag, te betrekken bij locatie
– Zo ontstaat er een gemeenschappelijk erf in, en met betekenis voor de hele wijk, door ontmoeting, activiteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid.
– De locatie betreft een omgevingsvriendelijk landelijk ingericht woonerf
– 3 Woonclusters van in totaal 24 levensloopbestendige zorgwoningen voor zelfstandig wonende ouderen, bestaande uit 1 woonlaag met kap.1 Woonvoorziening met 16 wooneenheden specifiek voor mensen met Wlz-indicatie
– Het geheel maakt een exploitative 24-uurszorg mogelijk

Dit concept is inmiddels aan de werkgroep Ontwikkeling gepresenteerd. De Werkgroep heeft aangegeven dit inderdaad een mooi en zinvol initiatief te vinden. Zij hebben er wel bij de Zorggroep en GoedeStede op aangedrongen dat bij de realisering van een dergelijk project de landelijke uitstraling en beleving van de omgeving gewaarborgd dient te worden en dat er vooral ook faciliteiten voor de omwonenden zullen moeten worden toegevoegd zoals bijv. een speelweide en kinderboerderij.

Zorggroep Almere en GoedeStede zijn dit project verder aan het uitwerken om dit medio september aan de omwonenden te kunnen presenteren en toe te lichten en om hierop te kunnen reageren.

Een verdere informatie update hierover zult u medio september kunnen verwachten

Leidt een realisering van ‘De Groene Kamer’ (automatisch) tot een verkeersontsluiting tussen Overgooi met de Grasmeent/Oostgriend? (Bijv. via de huidig bestaande fietspaden)

Dit is absoluut uitgesloten!

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.