Bewonersvereniging Grienden en Meenten
Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Locatie G – Woonzorg en zorg

De voormalige eigenaar van de hoogbouw aan de Kadegriend waarin o.a. de Party pub en ‘Be Active’ gevestigd waren heeft deze locatie aan projectontwikkelaar Fraxus verkocht. Fraxus heeft van Woonzorg Flevoland de opdracht gekregen om daar op de reeds bestaande fundering een woonzorg project te realiseren.

Fraxus heeft in februari 2020 in het Buurtcentrum met onder andere 3 maquettes hun plannen aan de wijkbewoners gepresenteerd. Deze presentatie, van een appartementencomplex van maar liefst 8 etages hoog die 110 woonunits zou moeten huisvesten, heeft toentertijd zeer veel verontwaardiging onder de bewoners teweeggebracht.

Naar aanleiding hiervan hebben de bewoners van de Kadegriend zich verenigd waaruit de commissie Kadegriend is ontstaan die de ontwikkeling en processen dienaangaande nauwlettend in de gaten houden en op de voet volgt.

Inmiddels hebben er, op uitnodiging van de commissie, meerder locatiebezoeken plaatsgevonden met gemeenteraadsleden en fractievoorzitters van de diverse vertegenwoordigde politieke partijen.

Dit heeft voor alsnog geresulteerd in dat de voorgenomen sloopactiviteiten van het bestaande gebouw in april van dit jaar zijn uitgesteld omdat de gemeente hiervoor géén sloopvergunning heeft kunnen afgeven. De commissie Kadegriend voert blijvend intensieve gesprekken met de gemeente en Fraxus.

De bewoners van de Kadegriend zijn niet tegen het concept woonzorg aldaar. Wel zijn zij het absoluut oneens met de onevenredige omvang van het voorgestelde concept.

EEN STATUS APART
Een significant verschil tussen dit woonzorgproject in relatie tot dat van projecten (D & H) is dat het hier een particulier project betreft, dat niet gericht is op bouwen voor de wijk! GoedeStede heeft hierin géén bemoeienissen en de gemeente slechts een controlerende bevoegdheid.

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.