Bewonersvereniging Grienden en Meenten
Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Locatie D – Wonen en Eerstelijns zorg

Ook vindt de werkgroep het behoud van groen van essentieel belang. We weten dat dit heel erg leeft onder buurtbewoners. Dit is één van de redenen geweest om het aantal ontwikkellocaties te verminderen. Het klopt dat in het huidige concept de locatie D in het groen gebouwd zal gaan worden. Als werkgroep pleiten wij hierin steeds voor zoveel mogelijk behoud van kwaliteit en groenvoorziening.

Wat wordt hier precies bedoelt met Wonen en Eerstelijns zorg?

Wonen: in het huidige concept wordt uitsluitend uitgegaan van appartementen voor zelfstandig wonende senioren. Eerstelijns zorg: heeft hier betrekking tot de realisatie van eerstelijns huisartsenzorg en mogelijk fysiotherapie voor wijkbewoners van De Grienden en Meenten ter vervanging van de huidige locatie in het Gezondheidscentrum.

In het eerste ontwikkelconcept (oktober 2019) wordt er over woontorens gesproken. Hoe moeten wij de term ‘woontorens’ interpreteren?

Het betreft hier seniorenappartementen van 4-etages op een plint (begane grond).
– Hiermee komen deze niet uit boven de bestaande boomkraag.
– Aanvankelijk was er de intentie om hier drie appartementen te realiseren. Maar op aanbeveling van de werkgroep ontwikkeling is dit teruggebracht tot maximaal twee.
Een appartement zal gebouwd worden op een plint ten behoeve van o.a. huisartsenposten. Juist de integratie van een huisartsenpost op deze locatie zal voor de hele buurt een geweldig voordeel opleveren.
Het andere appartement zal op een plint ten behoeve van een gemeenschappelijke faciliteiten zoals bijv. een huiskamer worden gerealiseerd.

Waarom is er nu juist voor deze locatie gekozen?

– Er is door alle partijen uitgebreid gekeken naar diverse geschikte mogelijke locaties. Hierbij is de doelgroep waarvoor (D) bedoeld is voor de werkgroep het uitgangspunt geweest. De werkgroep is van mening dat de ‘relatieve’ nabijheid en bereikbaarheid van de bushalte, het buurtcentrum en de Jumbo voor senioren van essentieel belang is.
Daarnaast is het ook de bedoeling dat op deze locatie, zo centraal mogelijk, de nieuwe huisartsenposten zullen komen.
Daarom is bijvoorbeeld de Dijk- en Terpmeent of ergens achter in de Oostgriend geen goed alternatief.

Waarom is de locatie naast de gymzaal als mogelijkheid komen te vervallen?

– Omdat de werkgroep de gemeente en GoedeStede heeft kunnen overtuigen van het feit dat locatie (C) in meerdere opzichten al een belangrijke sociaal maatschappelijk invulling bekleed voor & door:
1. De basisscholen de Regenboog- en de Klaverweide als buitenlocatie voor sport en spel
2. De omwonende jeugd eveneens voor sport & spel zoals voetbal
3. Jongvolwassenen als hangplek
4. Graffitikunstenaars

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.