Bewonersvereniging Grienden en Meenten
Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Locatie B en C – Buurtcentrum en gymzaal

De ontwikkellocaties B (Buurtcentrum) & C (Grienden hof – naast de gymzaal) zijn voorlopig niet meer aan de orde. Dat deze locaties niet langer als ontwikkellocaties worden aangemerkt, is het resultaat van ons overleg met de betreffende gesprekspartners zoals met De Schoor.

Waarom is de locatie naast de gymzaal als mogelijkheid komen te vervallen?

Omdat de werkgroep de gemeente en GoedeStede heeft kunnen overtuigen van het feit dat locatie (C) in meerdere opzichten al een belangrijke sociaal maatschappelijk invulling bekleed:

1. De basisscholen de Regenboog- en de Klaverweide als buitenlocatie voor sport en spel 2. De omwonende jeugd eveneens voor sport & spel zoals voetbal 3. Jongvolwassenen als hangplek 4. Graffitikunstenaars

– Daarnaast wordt rond locatie (B) het veld en het plein regelmatig ingezet voor activiteiten van het Buurtcentrum zoals het jaarlijkse buurtfeest in september en het Kerstfeest.

Er is in het verleden ooit sprake geweest van de komst van een ‘Knarrenhof’. Dit wordt verder nergens meer genoemd?

Dit klopt. Maar vanuit het Ontwikkelfestival is naar voren gekomen dat er nauwelijks behoefte en draagkracht voor was. Een ‘Knarrenhof’ is daarom niet meer aan de orde.
De ‘exclusiviteit’ waarin het concept ‘Knarrenhof’ door een zeer select gezelschap werd
voorgesteld vond géén aansluiting bij de kernpunten (A & B).

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.