Grienden en Meenten

Veel ideeën voor De Grienden aangedragen

Het gezondheidscentrum, onvoldoende onderhoud van het openbaar groen, de verkeerssituatie rondom openbare basisschool De Regenboog en een vraag naar meer seniorenwoningen. Dat waren items die het vaakst werden genoemd tijdens het goedbezochte ontwerpfestival ‘Groei in de Grienden’, vrijdag 4 oktober in De Regenboog.

Opzet van de bijeenkomst was dat de aanwezigen suggesties mochten aandragen (‘dromen’) om hun eigen buurt, de Grienden, te ontwerpen, bedoeld om de wijk toekomstbestendig, en met name duurzaam, te maken. Waar je over een aantal jaren nog steeds prettig woont. Want de meeste wijkbewoners vinden dit een aangename wijk. Dat betekent niet dat alles koek en ei is: er viel nogal wat gemopper te noteren tijdens de bijeenkomst.

Over het gezondheidscentrum bijvoorbeeld. Dat moet volgens sommigen meer uren per dag open zijn en er dient een betere communicatie naar de bewoners te komen. Toegezegd werd door de organisatie (gemeente/GoedeStede) dat het gezondheidscentrum in ieder geval voorlopig open blijft zoals het nu is, in de ochtenduren. Gezocht wordt naar een oplossing voor de leegstand in het pand. Een mobiel gezondheidscentrum werd nog als optie aangedragen. Een minibos realiseren naast het gezondheidscentrum was eveneens een suggestie.

Nogal wat aanwezigen storen zich aan het met de auto halen en brengen van kinderen naar school: daardoor ontstaat regelmatig een onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie. Sommigen wilden een verbod op het met de wagen brengen naar school indien de betrokkene dichtbij het gebouw woont.

Het gebrekkige onderhoud aan het openbaar groen (‘overal groeien brandnetels’) was velen een doorn in het oog. Daar moet echt iets aan gedaan worden, was de algemene opinie.

Daarnaast zoeken, zo bleek, sommige inwoners van de Grienden een seniorenwoning. Ze willen in deze wijk oud worden. De betrokkenen willen dat een plan uit de jaren 90 nieuw leven wordt ingeblazen: toen werden achter de Oostgriend woningen gesitueerd. Dat plan is echter nooit gerealiseerd. Een alternatief is het kantoorgebouw aan de Kadegriend. Dat staat grotendeels leeg: kunnen daar geen seniorenwoningen in komen? Er was trouwens ook vraag naar meer woningen voor alleengaanden en mensen die van een groot naar een klein huis willen verhuizen.

In workshops kon vervolgens verder over diverse onderwerpen worden doorgepraat. Dinsdag 8 oktober worden alle plannen gepresenteerd in buurtcentrum Meenten en Grienden en wordt teruggeblikt op de bijeenkomst. Aanvang: 19.30 uur.

Thijs Wartenbergh

2 reacties

  • Hallo medebewoner,
    Ik heb al enige tijd geleden op de website van IS maatwerk aangegeven dat ik wel wil meedenken/meedoen in één van de projecten. Daar heb ik geen reactie op gekregen. Hoe kan ik in het vervolg meedoen?

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.

Bedankt voor uw vertrouwenWellicht heeft u verhalen gehoord waar u vragen over heeft

U kent mij wellicht als voorzitter van bewonersvereniging Grienden en Meenten. Ik heb mij altijd met veel plezier als vrijwilliger ingezet, maar vanwege recente ontwikkelingen moet ik voor mijzelf kiezen en stoppen.
Er is veel gebeurt binnen ons bestuur wat voor mij de reden is om mijn voorzittersschap te beëindigen. De basis ligt hier in een verlies van vertrouwen en na diverse gesprekken blijkt een breuk definitief.
Dit is uiteraard ontzettend jammer en ik hoop op een positieve doorstart van onze bewonersvereniging die luistert en uw belangen behartigd.

U bent van harte welkom om uw vragen aan mij te stellen.
Dit mag per e-mail of bij mij thuis: de koffie staat altijd voor u klaar!