Bewonersvereniging Grienden en Meenten
Jeroen Verschoor

Voorzitter Jeroen Verschoor kondigt zijn vertrek aan

“Binnen een vrijwilligersfunctie zijn vertrouwen, een positieve sfeer en samenwerking een belangrijk goed wat voor mij helaas niet meer te vinden is in de huidige bestuurssamenstelling.”

Ook secretaris van Bewonersvereniging Grienden en Meenten kondigt zijn vertrek aan

Dat Jeroen Verschoor, voorzitter van bewonersvereniging Grienden en Meenten, zijn werkzaamheden binnen de bestuursvergaderingen op non-actief zet gaat hem niet in de koude kleren zitten: “Ik heb mij bijna 5 jaar met positieve energie en volle overtuiging ingezet voor onze wijken Meenten en Grienden en vind het jammer om nu de deur achter mij dicht te moeten trekken. Er is binnen ons bestuur echter een situatie ontstaan waardoor ik mij als vrijwilliger niet meer prettig en met positieve energie kan inzetten.”

Jeroen Verschoor doelt hiermee op een verwijtende houding die herhaaldelijk vanuit een bestuurslid naar hem geuit wordt: “Ik ben best wel actief in onze wijk en daar waar gehakt wordt, vallen spaanders. Het is dan makkelijk om steeds te wijzen naar het actieve bestuurslid. Als vrijwilliger ben ik geen professionele kracht en soms lopen zaken anders dan verwacht. Het is fijn dat ik vanuit de wijk de positieve reacties wel mag ontvangen, wat in sterk contrast staat met de negatieve houding uit ons bestuur”.
Ondanks meerdere gesprekken blijven de verwijten en daarmee de negatieve sfeer in het bestuur bestaan wat voor Jeroen Verschoor een reden is om aan te kondigen een punt achter zijn vrijwillige inzet voor de wijk te zetten: “en dat doet mij pijn”.

Jeroen Verschoor heeft op 1 oktober zijn inzet als voorzitter, en daarmee zijn activiteiten voor een veilige en gemoedelijke buurt, voor deelname in het bestuursoverleg op non-actief gezet. Wanneer de wijze van bestuur geen betering kent eindigt daarmee, na een eerstvolgend Algemene Ledenvergadering, na bijna 5 jaar zijn deelname aan de door zijn geliefde bewonersvereniging op een onprettige wijze.
Binnen de 5 jaar dat Jeroen Verschoor actief is voor de bewonersvereniging, waarvan een groot deel als voorzitter, is de vereniging gevormd van een passieve naar een actieve bewonersvereniging voor de gehele wijk. In de wijk zal je nog geregeld wat van zijn activiteiten terug kunnen zien: het Kinderzwerfboekstation en de plantenbieb aan de Kolkgriend, de diverse boomtuintjes die de wijk opfleuren en de 150 sneeuwbalheesters die gratis uitgedeeld zijn in de wijk.
De gehele uitstraling van de bewonersvereniging is, met een goed bijgehouden website en passend logo voor de wijk met verfrissende huisstijl, enige jaren geleden volledig van deze tijd gemaakt en er zijn gewaardeerde terugkerende activiteiten ontstaan waarin ontmoeting centraal staat: van pannenkoeken- (initiatiefneemster Y. Wustenhoff) of frietenfestijn voor groot en klein, tot de organisatie van de rommelroutes in de wijk.

Gezien zowel Jeroen Verschoor als de secretaris hun gedachten over de wijze van bestuur hebben uitgesproken is het voor de bewonersvereniging van belang om spoedig een nieuwe voorzitter en secretaris aan te stellen. Wanneer deze niet binnen een afzienbare tijd, maar voor december 2021, gevonden wordt zal dit bepalend zijn voor de toekomst van de bewonersvereniging.

Tot een nieuwe voorzitter is aangesteld, en tijdens de Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur is aangesteld, blijft Jeroen Verschoor als voorzitter actief en zal persoonlijk niet aanwezig zijn bij de maandelijkse bestuursvergadering.
Jeroen Verschoor is bereikbaar per e-mail: j.verschoor@grienden-en-meenten.nl

Heeft u interesse in deelname binnen het dagelijks bestuur van Bewonersvereniging Grienden en Meenten? Stuur dan een e-mail naar het dagelijks bestuur op: bestuur@grienden-en-meenten.nl.

Jeroen Verschoor

Opmerking plaatsen

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.