Bewonersvereniging Grienden en Meenten
Bos achter De Grienden

Wat ruist er door het struikgewas…

Midden december 2017. Brief van de gemeente in de bus. “Aan de bewoner(s) van dit adres”. Aanhef: “Geachte heer, mevrouw”. Gelukkig. De hype over gender neutraal aanspreken van personen nog niet tot onze gemeente doorgedrongen. Anders was het “Geachte burger” of “Geachte bewoner(s) van dit adres” geworden. Had zo maar gekund. Moderne tijden. Al het oude vertrouwde op de schop.

“Bosonderhoud bij u in de buurt” is het onderwerp. Bosgebied “De Grienden”. Dicht bij ons bed dus. Het bos moet worden uitgedund. Om daarna weer tot volle bloei te komen. De uitdunning brengt meer licht en daardoor kansen voor meer struiken en andere bomen. De een z’n dood …

Ter dood veroordeelde bomen zullen worden gemarkeerd met een rode stip. Welke bomen en hoeveel zullen het er zijn? Berichten over kaalslag op andere plekken flitsen voorbij. Wat komt er voor in de plaats en hoe lang duurt het voordat het verjongde bos volwassen is?

Tijd voor nader onderzoek. Gemeente bellen. Vreemd nummer 14036. Maar het werkt. Na enig wachten dame aan de lijn: “Over welke gemeente gaat het?” “Almere”. “Ik verbind u door”. Er volgt een keuze menu. Ik kies het laatste van 5 mogelijkheden, “voor andere vragen”. Een tweede keuzemenu volgt. “Voor andere vragen” ben ik er al bij keuze 3. Wederom vriendelijke dame aan de lijn die geduldig luistert naar de vragen die ik heb:
(1) Wat bedoelt u met “… kan dit bosgebied uitgroeien tot een recreatief en aantrekkelijk bos”?. “Uitgroeien” suggereert immers dat het bos nu niet recreatief en aantrekkelijk is. Wat gaat er veranderen?
(2) Wat bedoelt u met “…. lopen wij het hele bos door om een flora en fauna check te doen”. “Wat beoogt u met die check; wat krijgt bijzondere aandacht?”
(3) Wat bedoelt u met “De werkzaamheden kunnen enige geluidsoverlast geven”. Wat gaat er lawaai maken en hoe lang zal het duren? Uit ervaring weet ik dat een reuzenhakselaar die dikke takken kan vermorzelen nogal wat decibelletjes produceert.

Ik word doorverbonden met “iemand die er meer van weet”. Een man deze keer. Ook hij hoort mij vriendelijk en geduldig aan. Maar hij vindt het toch beter dat iemand anders mij terugbelt.
Zo kom ik dan terecht bij de heer Slagter, die zich desgevraagd voorstelt als Technicus “Groen”, Vakspecialist “Bos en Parken”. Klinkt goed. Ook hij hoort mij geduldig aan en barst dan enthousiast los.
De flora en fauna check wordt uitgevoerd om te zien wie en wat er nu in het bos woont, in holen of bomen of zo maar op of in de grond, met het doel zo min mogelijk te verstoren en te sparen wat gespaard moet worden. Nesten van roofvogels moeten b.v. ongemoeid worden gelaten; roofvogels zijn beschermd. Bomen met beschermde nesten worden “blauw” gemerkt. De geluksvogels onder de bomen. Die hoeven voorlopig niet “om”. Als ik boom was, dan zou ik het roofvogels zo aantrekkelijk mogelijk maken op mijn takken.
De rood gebleste bomen worden met de motorzaag geveld en weggesleept met een kleine trekker, toegerust met een “uitsleeptang”, om elders te worden verwerkt tot bruikbaar hout. Helaas dus niet met zo’n mastodontje, dat door één man of vrouw bediend bomen velt, stript en in stukken zaagt. Een wonderbaarlijk stukje techniek, een aandachtige beschouwing waard.

Als ik het allemaal goed heb begrepen wordt het bosgebied “cirkelgewijs” onder handen genomen, iedere cirkel met een diameter van circa 50 m. Er staan nu relatief veel essen in het bos, waarvan een deel al is omgehakt wegens een dodelijke ziekte. “Wij willen af van deze monocultuur”, zegt Slagter. Het ligt in de bedoeling om na de opschoning meer diversiteit in het bos te brengen door de aanplant van verschillende heesters en bomen zoals beuken, meidoorn, liguster, lijsterbessen, esdoorns, walnoten, waardoor ook het dierenleven een “boost” zal ondervinden. Ik mis in heel Almere de eekhoorns, die in de bossen van het oude land aan de overkant in groten getale aanwezig zijn. Zou voor hen ook een biotoopje kunnen worden gecreëerd? Misschien kunnen er kersenbomen bij, die in de zomer grote zwermen spreeuwen lokken.

De heer Slagter zal met genoegen belangstellende bewoners rond het betreffende bosgebied ter plekke, in één van de cirkels, laten zien en horen wat er staat te gebeuren. Voorwaar een uitnodiging die we als Griendbewoner niet in de wind moeten slaan. Voor een afspraak ligt m.i. een coördinerende taak weggelegd voor het Bestuur van de Bewonersvereniging. Even 14036 bellen dus en vragen naar meneer Slagter, vakspecialist Bossen & Parken.

Pierre de la Croix

1 reactie

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.