Bewonersvereniging Grienden en Meenten

‘Wit wijkje moet wit wijkje blijven’

Kort geleden is in kleine comité een groep bijeen geweest om traten over de voortgang rondom het groot onderhoud in de Grienden. Met name: wanneer begint de tweede fase (Grienden2), wat gaat daarbij gebeuren en hoe kunnen kopers meedoen. Een van de conclusies: Het witte wijkje moet het witte wijkje blijven.

Aanwezig​: Ilse Burggraaf (namens huurders), Pieter van der Scheer (namens huurders), Cor Smit (namens kopers);
Kees Vriend (GoedeStede), Mark Schoutsen (GoedeStede, verslag)

Corona-overleg
Vanwege de Coronatijden overleggen we in klein comite. Het belangrijkste doel van het overleg is om met elkaar de huidige stand van zaken af te stemmen, nog voor de vakantieperiode aanbreekt. Nu de Coronamaatregelen wat worden verruimd, komt de aanpak van Grienden2 duidelijker in zicht.

Wat is bekend over de aanpak?
Op dit moment is er nog geen contract van GS met een aannemer. Er is wel een intentieovereenkomst met Hemink. Kees geeft aan wat op dit moment het voornemen is om de aanpak vorm te geven:

Start: dit jaar wordt niet meer gestart, uitstel vanwege Corona. Grienden1 gaat wel weer draaien, is waarschijnlijk tegen eind van het jaar gereed. Grienden2 kan hier dan op aansluiten als er geen verdere kinken in de kabel komen.

Kopers: GS streeft ernaar zo goed mogelijk de woningeigenaren kopers) te betrekken bij de aanpak. Het liefst moet het ‘bestaande witte wijkje’ het ‘witte wijkje blijven’.
Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk kopers meedoen aan het project. Hiervoor is nodig dat ze een reële prijs betalen voor de werkzaamheden. Dit zijn dezelfde prijzen die GS betaalt voor de verschillende onderdelen van het werk.
Het zou mooi zijn voor de uitstraling van de wijk als kopers zoveel mogelijk meedoen met: aanpak kozijnen, witte gevels, dakvlakken, HWA. Er wordt nog nagedacht over de financiering, omdat GS geen ‘bankactiviteiten’ mag uitvoeren. Gedacht wordt aan een constructie waarbij kopers een deel als een aanbetaling voldoen, en een deel wordt voorgeschoten door GS. Het mag voor GS niet teveel ‘risicodragend’ zijn volgens de regels.
Kopers krijgen, zoals het zich nu laat aanzien, eind van de zomer een aanbod, waar ze 3-4 weken de tijd voor krijgen om over na te denken. Het streven is om dit rond september te presenteren op een algemene bewonersavond (voor huurders en kopers).

Onderstaande maatregelen zijn de voorgenomen maatregelen voor de huurwoningen (moet nog wel definitief worden besloten door directie GoedeStede).

Dak: alle pannen eraf, isoleren. Hierdoor komt er iets niveauverschil met kopers die eventueel niet meedoen. Er wordt nagedacht over het mogelijke waterafvoerprobleem wat dan kan ontstaan. Platte daken: grind wordt vervangen. HWA wordt evt. wit.

Gevels: het isolatiemateriaal hoeft niet vervangen te worden. Deze is in het verleden goed aangebracht. Er worden een aantal proefwoningen geselecteerd om als test de gevel te gaan schoonmaken.

Vloer: doel is betere vloerisolatie. Ook hiervoor wordt een test uitgevoerd (in proefwoningen en nr. 116). Er komt een nieuw kruipluik, de ventilatieroosters onder de grond worden doorgeblazen en evt. uitgebreid. Gebruikte materialen zijn volgens de regels gifvrij.

Kozijnen: er komen kunststof kozijnen met HR++ glas. Kleur van het kunststof is nog niet bepaald, maar wordt geen zwart (bestaand). Waar een schuifpui zit, komen openslaande deuren. Er wordt onderzocht of het mogelijk is een Climarad-radiator aan deze gevelkant te plaatsen, evt. met een laag muurtje. Bij bewoners die hier de situatie hebben veranderd en een eigen voorziening hebben geplaatst zal de situatie weer teruggebracht worden naar een standaardsituatie. (heel jammer voor sommige bewoners die in een eigen oplossing hebben geïnvesteerd, maar te belangrijk qua normen van ventilatie, etc.)

Binnen- en buitendeuren: deze worden vernieuwd.

Verwarming: als ketels nu echt slecht zijn, worden die na melding al vervangen. Dit is al bij een aantal huurders gebeurd, of gaat gebeuren, na meldingen van Piet en Ilse. Ter plekke worden nog de huisnummers 85 en 101 genoemd. GS neemt contact op om met bewoners te overleggen over vervanging.

Keuzemogelijkheden: bewoners kunnen een aantal keuzes maken in kleur en materialen in keuken, badkamer en toilet. De aannemer komt langs bij de bewoners.
Als huurders aan alle werkzaamheden meedoen ontvangen zij een bonus van 250 euro. De huurders geven aan dit weinig te vinden voor alle overlast die bewoners gaan ervaren. GS kiest voor een kleine vergoeding, om zo geen huurverhoging door te hoeven voeren.

Algemeen en WVTTK

1.zoals het er nu naar uitziet wordt gestart bij de Oostgriend. De aannemer zoekt naar een eventuele andere opstelplaats om de overlast in de buurt te verminderen.

2.Cor vraagt namens Gio Vittalli of er iets bekend is over het plaatsen van ondergrondse containers in de hele wijk. Deze vraag kan GS niet beantwoorden, dit is een vraag voor de gemeente. Kan aan hen gesteld worden bijvoorbeeld op de eerstvolgende Buurtkoffieavond (deze wordt voorbereid op 28 juni, vindt waarschijnlijk pas plaats na de zomer).

3.Afsluiting busbaan: komt GS op terug

4.Verslag wordt gestuurd naar: aanwezigen (nu en vorige keer), Thijs (ivm plaatsing op site Grienden & Meenten, Martijn en bestuur G&M, emaillijst Buurtkoffieavonden ter info, wijkbeheerder Rachel Scholten, Marjan Schoenmaker. Er wordt nog verder nagedacht om alle huurders te informeren over de voortgang. Ook nagedacht over het informeren van kopers, zodat die alvast na kunnen denken of ze mee willen doen aan de werkzaamheden, en of ze het benodigde bedrag bij elkaar kunnen brengen voor de werkzaamheden beginnen.

5.Johan Kamphorst neemt contact op met Pieter (Wilgengriend 116) over aanpak vloer, voor half juni.

6.Begin augustus neemt GS contact op met de aanwezigen voor het plannen van een nieuwe afspraak. Een nieuwe bijeenkomst wordt bij voorkeur toch gehouden bij Ilse thuis, liever dan in proefwoning, bijvoorbeeld. Met Martijn wordt overlegd over aanwezigheid en informeren van de BGM.

7.Mark Schoutsen krijgt andere taken binnen GS. Neemt hierbij afscheid van de bewonersgroep en wenst ieder veel succes met de aanpak van het groot onderhoud.

+++++

Thijs Wartenbergh

1 reactie

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.