Grienden en Meenten

Woning Kolkgriend niet opgesplitst

Een woning aan de Kolkgriend, huisnummer 156 (tussen buurthuis en busbaan) wordt niet opgesplitst in diverse studio’s voor jongeren, zoals sommige omwonenden vreesden. De eigenaar, Veldboom Vastgoed, heeft daar geen toestemming voor gekregen van de gemeente. Het pand, dat momenteel een forse renovatie ondergaat, houdt de bestemming woning voor één huishouden. De huur komt rond de 1500 euro per maand te liggen. Dat bedrag gaat omhoog als het huis gemeubileerd wordt opgeleverd.

Dat heeft een woordvoerder van Veldboom bevestigd. ‘Dat opsplitsen van een woning, om deze geschikt te maken voor meerdere, verschillende bewoners, kon recentelijk nog wel in de Salsastraat in Almere Stad, maar nu niet meer. De gemeenteraad heeft daar een besluit over genomen.’

Dat klopt. Op 11 oktober 2018 is door het college van Burgemeester en Wethouders het voorbereidingsbesluit Woningsplitsing en Kamerbewoning genomen. Met dit besluit is het vanaf bekendmaking verboden om gebouwen met de bestemming wonen te wijzigen of te vergroten – bedoeld voor meerdere huishoudens – in twee of meer woningen.

Deze beslissing – van toepassing voor de hele stad – is mede genomen door de gemeente omdat omwonenden van kamerverhuurpanden regelmatig klagen over (geluids)hinder van die bewoners.

Thijs Wartenbergh

Opmerking plaatsen

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.

Bedankt voor uw vertrouwenWellicht heeft u verhalen gehoord waar u vragen over heeft

U kent mij wellicht als voorzitter van bewonersvereniging Grienden en Meenten. Ik heb mij altijd met veel plezier als vrijwilliger ingezet, maar vanwege recente ontwikkelingen moet ik voor mijzelf kiezen en stoppen.
Er is veel gebeurt binnen ons bestuur wat voor mij de reden is om mijn voorzittersschap te beëindigen. De basis ligt hier in een verlies van vertrouwen en na diverse gesprekken blijkt een breuk definitief.
Dit is uiteraard ontzettend jammer en ik hoop op een positieve doorstart van onze bewonersvereniging die luistert en uw belangen behartigd.

U bent van harte welkom om uw vragen aan mij te stellen.
Dit mag per e-mail of bij mij thuis: de koffie staat altijd voor u klaar!